Allah Rasulünden Ebu Hureyre (ra)'a Nasihatler-1

27 Nisan 2010 Salı

   Ey Ebu Hureyre! Abdest almak istediğin zaman şöyle söyle: 


"Bismillah ve'l-hamdülillah: Allah'ın adı ile başlarım. Allah'a hamd olsun."
Bunu hafızanda tutarsan, bu abdest bozuluncaya kadar sana ecir yazılmaya devam eder.


Yağlı bir yemek yediğin zaman "Bismillah ve'l-hamdülillah" dersen ve bunu yemek bitinceye kadar aklında tutarsan bu yediklerin dışarı atılıncaya kadar sana sevap yazılır.

Ey Ebu Hureyre! Bir vasıtaya binerken "Bismillah ve'l-hamdülillah" de. Ondan ininceye kadar abidlerden (ibadet edicilerden) olursun. 

Gemiye binince "Bismillah ve'l-hamdülillah" dersen ondan çıkıncaya kadar abidlerden yazılırsın.

Yeni bir elbise giyerken "Bismillah ve'l-hamdülillah" dersen elbisenin kumaşında bulunan her bir ip karşılığında on hasene senin defterine yazılır.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger