Allah Rasulünden Ebu Hureyre (ra)'a Nasihatler-7

17 Ocak 2012 Salı

Ey Ebu Hureyre! Gelip geçtikleri yollarda müslümanlara eziyet etme. Burada müslümanlara eziyet edeni, hem müslümanlar hem de melekler zemmederler. Yolda bir pislik görürsen onu toprakla ört ki, Allah'da kıyamet günü senin ayıplarını örtsün.

Yolunu kaybetmiş kişiye yol göster ki, mahşer gününde de melekler durakların en iyisini sana göstersinler.

Ey Ebu Hureyre! Cehennemin hışırtısını duymak istemiyor ve kıvılcımlarının şerrinden emin olmak istiyor musun? O zaman senden imdat isteyenlerin imdadına yetiş. Bu, yangında kalmış biri olabileceği gibi bir hırsız da olabilir, sel içinde ya da yıkıntı altında kalmış veya boğulmak üzere olan birisi de olabilir.

Ey Ebu Hureyre! Sıkıntı ve keder içinde olanları bu hallerinden kurtar ki, kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulasın.

Geniş Bir Yaşam İçin...

12 Ocak 2012 Perşembe

اَللهُمَّ ارْزُقْنَا مِنَ الْعَيْشِ اَوْسَعَهُ وَ اَطْيَبَهُ وَ مِنَ الْعُمْرِ اَسْعَدَهُ وَاَطَوَلَهُ وَ مِنَ الرِّزْقِ اَنْفَعَهُ

Allah'ım! 
Bizi en geniş ve en hoş yaşantı ile, en mes'ud ve en uzun ömürle ve en faydalı azıkla rızıklandır.
Amin! 

İrfân Meclisinden...

10 Ocak 2012 Salı

 • Rabbe karşı şükürsüzlük, düşünce yoksulluğu ve his donukluğunun bir ifadesidir.
 • Şükründen gafil olduğun bütün nimetler hakikatte külfettir. Bizde bıraktıkları tortu, yalnız vebâldir.
 • Şükredene hikmet ve esrar aleminin kapıları aralanır.
 • İnsanların avamına düşen vazife, nimet karşısında şükür, kahır karşısında sabırdır.
 • Nice lütuflar vardır ki, içerisinde kahır gizlidir, nice kahırlar vardır ki, içerisinde lütuf gizlidir.
 • Lütuf içerisinde kahrı, kahır içerisinde lütfu görebilmek...
 • Her türlü musibet karşısında hamd ve şükür halini devam ettirenler, dinimizin bizlere va'dettiği huzurun zirve noktasındadırlar.
 •  اَلْحَمْدُ لِلهِ عَلى كُلِّ حَالٍ "Her halükarda Allah'a hamdolsun!" Efendimiz her tecelli karşısında bu ifadeyi tavsiye buyururlardı. Bu halin dışında kalmak -bir nevi- kadere harp ilan etmektir!
 • Şükür üç çeşittir:
 1. Lisani Şükür; En aşağı derecedeki şükürdür. Terkeden belhümedal esfelisafilin durumuna düşer.
 2. Fiili Şükür; Allah'ın verdiği nimetleri, O'nun yolunda emrettiği şekilde harcamaktır.
 3. Kalbi Şükür; Her hale razı olmaktır.
 • Şükran cennet sermayesi, küfran cehennem vesikasıdır.
 • "Şükür, imanın yarısıdır" (Cami-us Sağir)
 • Şükür nimeti artırır, nankörlük ise azaltır. 
 • Hamd ve şükür hali kul için büyük bir nimettir.
 • En büyük nimet, nimetin sahibini unutmamaktır.
 • Allah'ın nimetlerine mutlak manada şükretmek, beşer gücünün ötesindedir.
 • Nimetler sonsuz, lisanlar aciz, bünyeler zayıf...

Hamd ve şükür ile ilgili ayetler: 
Duha Suresi 11. ayet
Tekasür Suresi 8.ayet
İbrahim Suresi 7.ayet
Bakara Suresi 152.ayet
Lokman Suresi 12.ayet

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger