İrfân Meclisinden...

10 Ocak 2012 Salı

 • Rabbe karşı şükürsüzlük, düşünce yoksulluğu ve his donukluğunun bir ifadesidir.
 • Şükründen gafil olduğun bütün nimetler hakikatte külfettir. Bizde bıraktıkları tortu, yalnız vebâldir.
 • Şükredene hikmet ve esrar aleminin kapıları aralanır.
 • İnsanların avamına düşen vazife, nimet karşısında şükür, kahır karşısında sabırdır.
 • Nice lütuflar vardır ki, içerisinde kahır gizlidir, nice kahırlar vardır ki, içerisinde lütuf gizlidir.
 • Lütuf içerisinde kahrı, kahır içerisinde lütfu görebilmek...
 • Her türlü musibet karşısında hamd ve şükür halini devam ettirenler, dinimizin bizlere va'dettiği huzurun zirve noktasındadırlar.
 •  اَلْحَمْدُ لِلهِ عَلى كُلِّ حَالٍ "Her halükarda Allah'a hamdolsun!" Efendimiz her tecelli karşısında bu ifadeyi tavsiye buyururlardı. Bu halin dışında kalmak -bir nevi- kadere harp ilan etmektir!
 • Şükür üç çeşittir:
 1. Lisani Şükür; En aşağı derecedeki şükürdür. Terkeden belhümedal esfelisafilin durumuna düşer.
 2. Fiili Şükür; Allah'ın verdiği nimetleri, O'nun yolunda emrettiği şekilde harcamaktır.
 3. Kalbi Şükür; Her hale razı olmaktır.
 • Şükran cennet sermayesi, küfran cehennem vesikasıdır.
 • "Şükür, imanın yarısıdır" (Cami-us Sağir)
 • Şükür nimeti artırır, nankörlük ise azaltır. 
 • Hamd ve şükür hali kul için büyük bir nimettir.
 • En büyük nimet, nimetin sahibini unutmamaktır.
 • Allah'ın nimetlerine mutlak manada şükretmek, beşer gücünün ötesindedir.
 • Nimetler sonsuz, lisanlar aciz, bünyeler zayıf...

Hamd ve şükür ile ilgili ayetler: 
Duha Suresi 11. ayet
Tekasür Suresi 8.ayet
İbrahim Suresi 7.ayet
Bakara Suresi 152.ayet
Lokman Suresi 12.ayet

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger