Hoşlanmadığın Şeye Sabredersen Hayır Bulursun

7 Ağustos 2013 Çarşamba


İbn Abbas (ra)’dan şöyle rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimize İran Kisra’sı bir katır hediye etmişti. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- katıra eğeri vurdu, kendisi bindi, beni de terkisine aldı. Bir müddet gittikten sonra bana döndü ve: “Yavrum” dedi. Ben de: “Buyur, yâ Rasûlallâh!” dedim. Şöyle buyurdu:

“Allah’ın emirlerini ve nehiylerini gözet ki, Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki onu önünde bulasın. Bolluk içindeyken Allah’ı tanı ki, O da seni darlıkta tanısın. Dileğin varsa Allah’tan dile, yardım isteyeceksen Allah’tan iste. Olacak şeyler Allah tarafından takdir edilmiş, bitmiştir.

Bütün yaratıklar, Allah’ın senin için takdir etmediği bir faydayı vermeye çalışsalar buna güçleri yetmez. Yine Allah’ın senin için yazmadığı bir zararı vermeye çalışsalar buna güçleri yetmez.

Yakînle beraber sabırla amel etmeye gücün yeterse bunu yap. Buna gücün yetmezse sabret. Çünkü hoşlanmadığın bir şeye sabretmekde pek çok hayır vardır. Bil ki zafer sabırla beraberdir. Sıkıntı da rahatlıkla beraberdir. Sıkıntının sonunda rahat vardır. Güçlükle beraber kolaylık vardır."

(Tirmizî, Kıyâmet, 59; Müsned, I, 293, 303)

Keder ve Hüzünden Sığınma Duası

31 Temmuz 2013 Çarşamba

" Allah'ım! Kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun belimi bükmesinden ve insanların bana üstün gelmesinden sana sığınırım. "

(Peygamber efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- bu duayı sabah ve akşam okuyan kişinin, Cenâb-ı Hak gam ve kederini giderip, borcunu ödeteceğini ifade buyurmuşlardır.)

" Allah'ım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Alnım (kontrolüm) senin elindedir. Hakkımda senin hükmün geçerlidir. Hakkımdaki takdirin adalettir. Kendini isimlendirdiğin, Kitab'ında indirdiğin, kullarından birine öğrettiğin veya katındaki gayb ilminle kendine has kıldığın sana ait her isimle; Kur'an-ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün ortadan kalkması, kederimin gitmesi (için vesile) kılmanı isterim. "

(Peygamber efendimiz -Sallallahu aleyhi ve sellem- kendisine üzüntü ve keder isabet eden bir kulun bu duayı yaptığı takdirde, Allah-u Teâlâ'nın üzüntüsünü mutlaka giderip,  yerine sevinç vereceğini buyurmuşlardır.)

Hak Dostlarının Meclisinden...

3 Haziran 2013 Pazartesi

Bir ane babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras, hâfız veya ehl-i kur'an yetiştirmektir.

Bizim bu dünyadaki talebeliğimiz, kalb-î selîme ulaşmaktır.

Dünya, nefsin arzularına karşı mukâvemet yeridir. Karşılığında ise, ahiret vardır. 

Mü'minin her hal ve davranışı gönle huzur ve ferahlık vermelidir.

Kul, her gördüğünde Rabbini hatırlamalı.

Zor zamanlarımızda "Ya Rabbi,  tahammül gücümüzü artır. Esas hayat,  ahiret hayatı.." demeliyiz.

Hayatın med-cezirlerinde "Aman Ya Rabbi!" diyerek Cenâb-ı Hakk'a sığınmalıyız.

Cenâb-ı Hak bizden dosdoğru ve huşû ile kılınan bir namaz istiyor.

Gelişi güzel ve ruhsuz kılınan bir namaza "yazıklar olsun" diye buyuruyor.

İnsan kendi kendini cehennem yolcusu yapar.

Mü'minler, Kur'an-ı Kerîm'in vârisidirler.

Kur'an-ı Kerîm'in kalplere tesiri için, takva şart!

Allah anıldığı zaman kalbimiz titreyebiliyor mu? 

Her an "aman ya rabbi!" diyebiliyor muyuz? 

Kalplere ürperti veren "ölüm" gerçeğini güzelleştiren, Kuranı Kerîm'dir.

Cenâb-ı Hak bizden tezkiye olmuş ve kendisiyle beraber olan bir kalp istiyor.

Geceleri ruhâniyetle geçirelim ki, gündüz nefsin şeflerinden korunabilelim.

Cenâb-ı Hak evlilik hayatında, takva hayatı istiyor. Evliler birbirlerine baston olacak, bilhassa yaşlılık zamanlarında...

Eşler birbirlerini teheccude kaldıracak, beraber kuran okuyacaklar. Kitap okuyacaklar.

Ailede huzur olursa, bu huzur hayatın her safhasına istilâ eder.

Televizyon, internet çocuğun islam fıtratına zehir serpiyor.

İslam fıtratı üzere doğan yavrularımıza çok çok itina etmeliyiz.

Bize en büyük servet, evlatlarımızın Allah yolunda yetişmeleridir.

Kıyamet günü zor zamanımızda,  Efendimizin bize gülümsemesini istiyorsak, salih/saliha, sadık/sadıka olmalı ve arkamızda hayırlı ve göz nuru bir nesil bırakmalıyız.

Cenâb-ı Hak kendimizi ve evlatlarımızı salih/saliha , sadık/sadıka kullarından eylesin. Amin...

Peygamberim...

18 Mayıs 2013 Cumartesi

Allah Rasulü -sallallahu aleyhi ve sellem- bütün mahzunların peygamberiydi.
Bütün mazlumların peygamberiydi.
Edep, haya, cesaret ve metânet peygamberiydi. 
Binbir çile ve meşakkatler içinde, saâdet ve huzurun peygamberiydi.
Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir şefkat ve merhamet peygamberiydi. 

Üç Aylar ve Regâib Kandili

16 Mayıs 2013 Perşembe

Cenâb-ı Hak bazı ayları diğer aylardan daha faziletli kılmıştır. Kullar gayret etsin, daha çok ibadet etsin diye.

Cenâb-ı Hakk'ın,  Efendimiz'e -sallallahu aleyhi ve sellem- merhameti sebebiyle ümmete rahmet kılınmıştır.

Üç aylar, müslümanlara rahmettir. 

Üç aylar, bolluk ve bereket ayıdır. 

Üç aylar, iç alemin tekâmül ettiği zamanlardır.

İlahî rahmetin tuğyân ettiği günlerdir.

Recep ve şaban ayları, ramazan ayına hazırlıktır. Bu iki ayda çok büyük tecelliler vardır.

Üç aylarda, daima muhasebe halinde olmalıyız. "Efendimize ne kadar benziyorum? Kendimde Allah Rasulunden ne kadar hal var?  Ben Allah ve Rasulünü ne kadar seviyorum?  Seviyorsam ne kadar benziyorum?" diye...

Bu gecelerde;
  • Kaza namazları kılınmalı.
  • Kur'an-ı Kerim okunmalı.
  • Cenâb-ı Hakk'ı zikir ile meşgul olunmalı.
  • Tesbihatta bulunmalı.
  • Sadaka verilmeli.
  • Seherlerde uyanık kalmalı. 
  • Tefekkür etmeli.
  • Kalbin, Allah ile beraberliği artırılmalı.


Bu üç ayları çok iyi geçirelim ki, gelecek musibetlerin önlenmesine vesile olsun.

Cenâb-ı Hak üç ayların bereketini üzerimizde nâil eylesin... amin.

Safaya Ermenin Yolu...

5 Mayıs 2013 Pazar

Hayat yollarının kıvrımları ve iniş-çıkışları döne dolaşa kabre varır. İnsanlar, yaşadıkları hakîkat ve niyetler üzere ölürler. Bu dünya hayatında vicdan huzuru içinde yaşamanın, iman ile son nefese kavuşabilmenin ve nihayet ebedî âlemdeki ilâhî neş'e ve safâlara kavuşmanın en emin yolu, kulun "hamd" "sabır"  "şükür" ve "zikir" halinde istikâmet üzere bulunmasından geçer.

Dualar

4 Mayıs 2013 Cumartesi

Allah'ım! Güven içinde dua ediyorum sana...

Lütfunla beni kötülerin suikastından kurtar.

Kudretinin korumasıyla beni düşmanların tuzaklarından koru.

Beni geniş affınla affeyle. Fazlınla yumuşak davran.

Dünyanın âfatlarından ve ahiretin azabından kurtar.

Kötü kaderden ve nefsimin şerrinden sana sığınım.

Dünyevî ve uhrevî kötülüğe sabep olan ve helâke sürükleyen hallerden, akıbetin kötü olmasından Sana sığınırım.

Korktuğum ve çekindiğim şeylerden sana sığınırım.

Kullarının şerrini benden uzaklaştır. Beni inayetinin korumasında ve hıfzının bahçelerinde eyle. 

Bana daima hayırlar lutfeyle. 

Bizi en geniş ve en hoş yaşantı ile, en mes'ûd ve en uzun ömürle ve en faydalı azıkla rızıklandır.

Lütfunla kurtuluş ve selâmet kapını aç. Kudretinle hüzün ve keder kapısını kapat.

Sabah ve akşam içine düştüğüm bütün gam, keder ve üzüntülerden bana bir çıkış ve kurtuluş yolu ihsan eyle.

Ey sıkıntı ve üzüntüleri gideren, gam ve kederleri açan, zor durumdakilerin dualarına karşılık veren, dünyada Rahman, ahirette Rahim ismiyle tecelli eden Allah'ım! Bana ancak Sen merhamet edersin. Bana kendi katından, başkasının merhametinden müstağni kılacağın bir rahmetle merhamet eyle. amin.

(Kaynak; Dualar ve Zikirler kitabı.)
   

İçinde Bulunduğumuz Hal...

19 Nisan 2013 Cuma

İçinde bulunduğun hal ne ise, o hal içinde takvaya sarılıp hayırlı işler yapmaya başla. 

Hallerin en düşüğü, Allah'ın rızasına muhalif hal içinde bulunma durumudur.

Her hal ve durumda Allah'a açılan yakınlık kapısı mevcuttur. Bu kapıyı çal ki, sana açılsın...

Allah'ın seni rızıklandırdığına yakinî bir imanın varsa, ihtiyacını yalnız O'ndan iste. 

Başına gelen zararı defetmesini de O'ndan iste.

Efendimizin Dualarından...

22 Şubat 2013 Cuma

Allah'ım! Beni, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfar eden kullarından eyle!

Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim! Kalbimi dinin üzere sabit kıl.

Allah'ım! Ben zayıfım, zaafımı Senin rıza-yı şerifini kazanma hususunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle. İslam'ı rızamın en son noktası kıl. 

Allah'ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında küçük görülüyorum, beni ızzet sahibi kıl. Ben muhtacım, beni rızıklandır.

Amin!

(Mahmut Sami Ramazanoğlu-kuddise sirruh- hazretlerinin dualar ve zikirler kitabından...)

Sözler

27 Ocak 2013 Pazar

Dünya vefâsızdır; verdiği herşeyi bir gün mutlaka geri alır. Kula ise yalnızca hesabı ve azabı kalır...

Asıl saadet, bu fani cihanda Cenâb-ı Hakk'ın rızasını, muhabbetini ve dostluğunu kazanarak ebedî hayata selîm bir kalple intikal edebilmektir.

Gerçek akıllı kimse, ölümü hatırından çıkarmayan ve ahirete gitmek istediği yere göre, bugünden hazırlık yapan kimsedir.

Dünya hayatının en kazançlı anları, Allah'a itaat halinde geçirilen vakitlerdir. 

Efendimizin Mübarek Vasıflarından...

23 Ocak 2013 Çarşamba

Hz. Aişe (r.anha) Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-in engin şefkat, rahmet ve merhamet dolu halinden birkaç hususu şu şekilde tavsîf eder:

"O, hiç kimseyi ayıplamaz, kötülüğe mukabele etmez, af ve hoşgörülükle mukabele eder, kötülükten uzak kalırdı. Nefsi için bir kimseden intikam almış değildir. Hiç bir köle ve hizmetçiyi, hatta bir hayvanı bile incitmemiştir. Yanlış davranışları ise afvetmiştir. Bir hâcet dileyen yoksulu boş çevirdiği vâkî değildir. Yanında bir şey bulunmazsa o vakit başka..."

(Altınoluk dergisi, Mayıs 2002)

Varlık Çare ile Dolu İken...

18 Ocak 2013 Cuma

"Bil ki, her sıkıntı ölümden bir parçadır... Ölümün bir parçası sana tatlı geliyorsa, bil ki Allah hepsini tatlılaştırır sana..."

"Umutsuzluk ve sabırdan kaçının. Çünkü umut kesmek, çaba ve gayreti zayıflatır, keder ve üzüntüyü ağırlaştırır."

Bütün kâr ve iyilik ise Hak katındadır. Varlığı çareyle doldurmuştur O, ihtiyaç zamanı onu sana açıkça gösterir, sen O'ndan gafil olsan da..."

(Mesnevî'den...)

Bu Gecenin Duası

12 Ocak 2013 Cumartesi

Ya Rabbi...

Dilimi kalplere batan diken olmaktan muhafaza buyur. Gönüllere huzur tevzî eden "rahmet lîsanı" haline gelmesini nasib eyle...

Bilerek ve bilmeyerek yaptığım tüm hata ve kusurlarımı bağışla.

Beni hiç bir zaman "yardımsız" ve "yardımcısız" bırakma.

Amin...

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger