Dualar

4 Mayıs 2013 Cumartesi

Allah'ım! Güven içinde dua ediyorum sana...

Lütfunla beni kötülerin suikastından kurtar.

Kudretinin korumasıyla beni düşmanların tuzaklarından koru.

Beni geniş affınla affeyle. Fazlınla yumuşak davran.

Dünyanın âfatlarından ve ahiretin azabından kurtar.

Kötü kaderden ve nefsimin şerrinden sana sığınım.

Dünyevî ve uhrevî kötülüğe sabep olan ve helâke sürükleyen hallerden, akıbetin kötü olmasından Sana sığınırım.

Korktuğum ve çekindiğim şeylerden sana sığınırım.

Kullarının şerrini benden uzaklaştır. Beni inayetinin korumasında ve hıfzının bahçelerinde eyle. 

Bana daima hayırlar lutfeyle. 

Bizi en geniş ve en hoş yaşantı ile, en mes'ûd ve en uzun ömürle ve en faydalı azıkla rızıklandır.

Lütfunla kurtuluş ve selâmet kapını aç. Kudretinle hüzün ve keder kapısını kapat.

Sabah ve akşam içine düştüğüm bütün gam, keder ve üzüntülerden bana bir çıkış ve kurtuluş yolu ihsan eyle.

Ey sıkıntı ve üzüntüleri gideren, gam ve kederleri açan, zor durumdakilerin dualarına karşılık veren, dünyada Rahman, ahirette Rahim ismiyle tecelli eden Allah'ım! Bana ancak Sen merhamet edersin. Bana kendi katından, başkasının merhametinden müstağni kılacağın bir rahmetle merhamet eyle. amin.

(Kaynak; Dualar ve Zikirler kitabı.)
   

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger