Safaya Ermenin Yolu...

5 Mayıs 2013 Pazar

Hayat yollarının kıvrımları ve iniş-çıkışları döne dolaşa kabre varır. İnsanlar, yaşadıkları hakîkat ve niyetler üzere ölürler. Bu dünya hayatında vicdan huzuru içinde yaşamanın, iman ile son nefese kavuşabilmenin ve nihayet ebedî âlemdeki ilâhî neş'e ve safâlara kavuşmanın en emin yolu, kulun "hamd" "sabır"  "şükür" ve "zikir" halinde istikâmet üzere bulunmasından geçer.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger