Nasib, kendisine gelmeyene de gider...

17 Aralık 2011 Cumartesi

 Hz. Ali (ra)'den Hikmetli Sözler

Kim bir şeyi ister ve peşine düşerse onun tamamını veya bir kısmını elde eder.

Arzu sıkıntıların anahtarıdır, hased de boş yorgunluğun bineğidir.

Nasib, kendisine gelmeyene de gider.

Ümidler basiretli insanların gözlerini bile köreder.

Akıl tam olduğunda söz azalır.

Afetlerin başı, lezzetlere düşkünlüktür.

Dindarlığın başı, nefsin kötü arzularına uymamaktır.

Muhabbet, hürmetle pekişir.


İnsanlar Vardır...

8 Aralık 2011 Perşembe

İnsanlar vardır; daha yaşarken mazi olmuşlardır. İnsanlar vardır; asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen, gönüllere hayat bahşeden nefesleri bugün bile dipdiridir.

Üzerinden asırlar geçmesine rağmen mazi olmayan Hz. Mevlana buyurur ki:

"Velilerin sözleri âb-ı hayatla dolu, saf, dupduru bir ırmak  gibidir. Fırsat elde iken ondan kana kana iç de gönlünde manevi çiçekler, güller açsın."

Bir Dua...

20 Kasım 2011 Pazar

Allah'ım!
Beni helalinden rızıklandırıp, haramından koru. Beni senden başkasına muhtaç etme.
(Hadis-i Şerif)

Allah'ım! 
Beni her türlü hayra sebep kıl. Hiçbir şerre sebep kılma.
Amin...

Bugünün Notları...

18 Kasım 2011 Cuma

Gıybetini yapsalar da gıybet yapma!

Hiç kimseyi hakir görme!

Tüm ilimlere sahip olup da kibirli isen, yerin çöplüktür!!

Allah sevgisine sahip olanlar affetmeyi bilirler.

Cenab-ı Hakk'ın kuluna en büyük nimeti, aczini bilmektir.

Şükretmek Nimetin Canı

14 Eylül 2011 Çarşamba

 Hz. Mevlânâ buyurur:

"Nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Şükrü seven kimse, şükrü bırakır da nimet tarafına gider mi? Şükretmek, nimetin canıdır.  Nimet ise, deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni Dostun kapısına ancak şükür götürür. Nimet insana uyanıklığın zıddına gaflet de verebilir. Şükretmek ise daima uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da, şükür nimeti ile gerçek nimeti avla!"

Sevinç ve Keder

"Senin iç dünyan bir misafirhane gibidir. Sevinçler de kederler de gelip geçicidir. Ne sevinçlere aldan ne de gamları kendine dert edin! Gamlar sürûruna mani olursa üzülme; çünkü o gamlar, sabredersen senin için sevinç ve neşe hazırlamaktadır."

Hz.Mevlânâ

Oruç

2 Ağustos 2011 Salı

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

"Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini-içmesini bırakmasına kıymet vermez."
(Buhârî, Savm 8, Edeb 51)

"Aziz ve celîl olan Allah "İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim…" buyurmuştur."
(Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163)

"Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan, yalnız uykusuzluktur." 
(İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

Yeniden Ders Notları

22 Temmuz 2011 Cuma

 • Bugün kü gayretler karz-ı hasen gibidir.
    • Bugün temiz fıtratlar, lağımlara karışıyor.
    • Tebliğ edenler mesuliyetten kurtuldu.
    • Bu ömrü çok ciddiye almalı insan.
    • İbadetler birer gıda... Ruhî gıda...
    • Ömür, bardağa damlayan damlalar gibi.. Son damla, son nefes... 
    • Mülkün sahibi değil, memuru olacağız. 
    • Bir müslümanda israf ve pintilik olmayacak! 
    • Kültür, Kur'an ve sünnetin muhtevasına girebilmektir.
    • Muallim, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ders kitabı ise Kur'an-ı Kerîm.
    • Dünya hayatı, ağır bir imtihan sahası...
    • Dünya, gerçek bir çarşı... Ahiret çarşısı... Cenab-ı Hak, ahiret çarşısında ticaret istiyor.
    • Nankörlük kalkıp şükür arttıkça, nimetler artıyor.
    Son nefesimizin en hayırlı anımız olması niyazıyla... Amin!

    Dünya

    12 Temmuz 2011 Salı

    "İnsanın çileli dünya yolculuğuna gönderilmesi, hakikatte cenneti kazanması, cennet nimetlerine lâyık bir kıvamı elde etmesi içindir."

    "Dünya, Hakk'a talip ve cennete lâyık olanları; gelip geçici keyif ve rahat düşkünlerinden ayırt etmek için, bir imtihan sahnesi kılındı." 

    Komşu Hakkının Ne Olduğunu Biliyor muyuz?

    12 Mayıs 2011 Perşembe

    Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- komşu hakkında şöyle buyurmuşlardır:

    "Bir kişi, ehline ve malına gelecek kötülükten korktuğu için kapısını komşusuna kapalı tutmak zorunda kalıyorsa, o komşu, gerçek mü’min değildir. Aynı şekilde şer­rinden emîn olunmayan komşu da gerçek mü’min değildir."

    "Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musun? Senden yardım dilediğinde yardım etmen, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını görmen, hastalandığında ziyâret etmen, bir hayra kavuştuğunda tebrik etmen, musîbete uğ­radığında tâziyede bulunman, öldüğünde cenâzesine katılman, izni olma­dıkça binânı onun binâsından daha yüksek yapıp rüzgârına mânî olmaman, çorbandan az da olsa ona da göndermek sûretiyle tencerenin kokusuyla onu rahatsız etmemendir. Bir meyve satın aldığında ona da hediye et, eğer bunu yapamazsan meyveyi evine (komşuna göstermeden) gizlice getir. Onu çocu­ğun da dışarı götürüp, komşunun çocuğunu özendirmesin."

      (Beyhakî, Şuab, VII, 83; Kurtubî, V, 120-123)

    Münâcât

    29 Mart 2011 Salı

    اَللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ. وَلَا مُعْطِيَ لِماَ مَنَعْتَ. وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَ لَا مُبَدِّلَ لِمَا حَكَمْتَ.  وَ لَا هَادِيَ لِمَا اَضْلَلْتَ. وَ لَا مُضِلَّ لِمَا هَدَيْتَ. وَ لَا مُيَسِّرَ لَمَا عَسَّرْتَ. وَلَا مُعَسِّرَ لِمَا يَسَّرْتَ

    "Allah'ım! Senin verdiğine mani olacak yok. Senin engellediğini verecek yok. Takdir ettiğin şeyi geri çevirecek yok, hükmettiğini değiştirecek yok. Doğru yola gelmesine yardım etmediğini hidayete erdirecek yok, hidayete erdirdiğini saptıracak yok. Zorlaştırdığını kolaylaştıracak yok, kolaylaştırdığını da zorlaştıracak yoktur."

    Müslümanın Derdi Allah'a Kulluk Olmalı

    22 Mart 2011 Salı

    • Cenab-ı Hak bize İslam'ı meccanen verdi. Biz bu dine bedelsiz olarak kavuştuk. Ücretsiz olarak aldığımız için kıymet bilmiyoruz. Dünya telaşı karşısında hemen yere seriliyoruz. 
    • Mü'minin fârik (üstün) vasfı firaset olmalı. Karşısındakinin kalbini okuyabilmeli. Esas tahsil kalbi okuyabilmektir. İhtiraslar bunun önüne geçer.
    • İnsanda büluğa kadar safiyet mevcut. Büluğdan sonra bazı telkinler oluştuğu için kulluk imtihanı başlıyor.
    • İnsanda kendini gösterme, ortaya çıkarma meyli vardır. Hayır yaptırır, kendi ismini verir. Bu bir acizliktir, ahmaklıktır.
     هَيْتَ لَكَ
      
      "Gelsene Bana"

     • Kiminde mal, kiminde para, kiminde karşı cinse karşıdır. Bu gizlilikte yapılır. Açıkta ayıplanma korkusu vardır. "Mazaallah" diyebilmek... Bu ihlas ve takva ile olmalıdır.

     Yusuf, nefsâniyetin şerrinden kaçıyor.
     Züleyha, nefsâniyetin şerrine koşuyor. 

     • Yalan şerrin sermayesidir. Yalan söyleyen karşıdakini itham eder. Yalan, kaybolmaz. Okyanusta bile olsa dalga gelir ortaya çıkarır.
     • İslam ihtilat ortamını (kadın-erkek beraberliği) men eder, ortadan kaldırır. Bu durum aile yuvasını zedeliyor. Yuvalar çökünütüye doğru gidiyor.
     • "Töhmet yollarına giren, töhmete maruz kalır." Hz. Ömer (ra)
     • Besmele her hayrın başıdır. İşe, Cenab-ı Hakk'a sığınmakla başlıyorsun. Seni koruyacak olan Allah!
     • Müslümanın derdi Allah'a kulluk olmalıdır!
     • Namaz kalbin sanatıdır. Kıldığı namaz kişinin aynasıdır. Huşu ile kılınan namaz, ilahi kamera altında yaşama şuurunu oluşturur.
     • Bir insana en çok faziletinle tesir edebilirsin.
     • Bir insanın fârik vasfı, kalbinin sanatı affedebilmektir.
     • En büyük nimet, zaman nimetidir. İki sefer ölüm yok! Telafisi de yok!
     • İnsan daima kendisini tahlil etmelidir. Hatasını tespit edip, deva bulmalıdır.

     تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ اَلْحِقْنِي بِا لصَّالِحِينَ

     "Ya Rabbi! Müslüman olarak canımı al ve beni salihler arasına ilhâk eyle."

     • Bu duayı, tahiyyattan, salavatlardan, namazdan sonra okuyun!

     Cenab-ı Hak bizleri, Efendimizin 1400 sene sonra gelen talebelerinden eylesin. AMİN!

     Ne Kadar Gerçek Bir Kuluz?..

     8 Mart 2011 Salı

     Gerçek bir kulluk:

     • Hakk'ın takdîrinden memnun olabilme sanatıdır.
     • Her zaman ve mekânda Allah ile dost kalabilme mahâretidir.
     • Hayatın med-cezirleri, değişen şartları ve sürprizleri karşısında muvâzeneyi bozmayıp şikâyet ve sızlanmayı bırakabilme hüneridir.

     Affetmeyen Affolunmaz!

     25 Şubat 2011 Cuma

     Emaneti olmayanın imanı yoktur. Ahdine vefa göstermeyenin dini yoktur.

     Kim bir günah sebebiyle kardeşini ayıplarsa, o günahı işlemedikçe ölmez.

     Şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak.

     Doğruluk huzur verir.

     Kendini ıslah et ki, insanlar sana iyi davransın.

     Şöhretten kaç ki, seref seni bulsun.

     Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın. (O yüzden şikayet yok. Kimi şikayet ediyorsun? Cenab-ı Hakk'ı mı?!!)

     Bir hayrı kaçırınca onu yakalamaya çalış. Yakalayınca da başka bir hayrı aramaya başla.

     Fazla lakırdıyı terkedene hikmet bahşedilir.

     Şerri bilmeyen onun tuzağına düşer.

     Affetmeyen, affolunmaz!

     Günah işlemekten vazgeçmek, tevbe ile uğraşmaktan kolaydır.

     İnsanlarla öyle oturup kalk ki, ölürsen sana hasret duysun. Yaşarsan özlem duysun. (Ashab-ı Kirâm'ın Efendimize olan hali gibi...)

     Dostları yitirmek, gurbete düşmek gibidir.

     Şu dört şey amellerin en zorudur:
     1. Öfke anında affetmek
     2. Muhtaçken cömert davranmak
     3. Kapalı ve tenha yerlerde günahın cazibesine dalmamak
     4. Korktuğun kişinin karşısında doğruyu söylemek.

     İnsan Kaderine Razı Olmalı

     22 Şubat 2011 Salı

     • Hayrın ve şerrin ortasındayız.
     • İnsan iki sonsuz arasında.
     • Cenab-ı Hak kuluna verdiği istidatlara, imkanlara göre mes'uliyet verdi. 
     • Cenab-ı Hak tâkatimizden fazlasını istemiyor. Ancak tâkatimiz kadarını istiyor.
     • İnsan fiilinden mes'uldür.
     • Cenab-ı Hak seni nasıl ve nerede halketmişse ona razı olmak gerekir.
     • Külli irade karşısında kul, Cenab-ı Hak'tan razı olacak. "Belki bu benim için daha hayırlıdır." diyecek. İşin müsbet tarafına kendini meyledecek.
     • İnsan kaderinden razı olacak!
     • Hâdiseler karşısında, külli iradenin karşısında tevekkül ve teslimiyet sahibi olmalı insan. İstersen tevekkül ve teslimiyet sahibi olma yapacak başka bir şeyin var mı?!! 
     • Cenab-ı Hakk'ın eceli gizlemesi ümmete bir rahmettir.
     • Fücurun haricinde kalmalıyız ki, hidayet üzerimizde kalabilsin.
     • Cenab-ı Hakk'ın şerre rızası yok, hayra rızası var.
     • Bir müslüman kendinden ve çevresinden mes'uldür. Kalbinin ulaştığı yere kadar mes'uldür.
     • İnsan kendini terbiye etmeden etrafı terbiye edemez.
     • Bir müslümanın ictimaileşmesi zaruridir.
     • Biz bu dünyaya bir lütuf olarak geldik.
      
     Cenab-ı Hak cümlemize teslimiyet nasib eylesin. AMİN!

     Rabîulevvel Ayı

     18 Şubat 2011 Cuma

     • Veladet kandili nimetlerin, gecelerin en büyüğüdür. Veladet olduğu için diğer geceler vardır.
     • Rabîulevvel ayında "Ben Allah Rasulüyle biat halinde miyim? Aile hayatım ne kadar Allah Rasulünün aile hayatına benziyor? İç alemim ne kadar benziyor?" gibi sorularla kendimizi muhasebe etmeliyiz.
     • Biz de ne kadar zikir hayatı varsa, Allah Rasulünün şahsiyeti bize o kadar akseder.
     • Rabîulevvel ayı Efendimizle olan bi'atı tazelemektir.
     • Rabîulevvel ayındaki ruhaniyeti tüm aylara yayabilmek gerekir.
     اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

     "Kişi sevdiğiyle beraberdir."
     • Bu hadis-i şerifi kalbimize kazıyalım! 
     • Muhabbet itaati getirir. Muhabbet varsa itaat vardır.
     • Rabîulevvel ayının her gününün ayrı bir tecellisi vardır.
     • Mevlid Kandili Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- zamanında kutlanır mıydı?
     Efendimizin oruçlu olduğu bir gün sahabiler sordular:
     - Ya Rasulallah! Bugün oruçlusunuz?
     - Evet. Bugün benim doğum günümdür. Allah bugün beni dünyaya getirdi. diye buyurmuşlardır.
     Sahabe zamanında da tabiin zamanında da mevlid kandili ihya edilirdi.

     Rabîulevvel ayında Efendimize kalben yakınlaşabilmeyi, bu günlerin feyzinden, bereketinden hissedar olabilmeyi Rabbimiz nasib buyursun.

     Başa Gelecek Belaları Önlemenin Yolu

     7 Şubat 2011 Pazartesi

     Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur:

     "İyi günlerinde fakirlerin, gariplerin, muhtaçların gönlünü al. Onların gönlünü almak, başa gelecek belaları defeder. Muhtaç senden halini arz ederek bir şey isteyecek olursa, ver. Vermediğin takdirde, bir zalim çıkar, senden zorla alır."

     Var Olanla Yetin!

     2 Şubat 2011 Çarşamba

     Ahnef bin Kays şöyle buyurur:
      
     "Kardeşlik, ince ve latif bir cevherdir. Onu korumazsan kazâya uğrar. Dâimâ hiddetini yenmekle onu koru ki, sana zulmeden, gelip senden özür dilesin. Var olanla yetin, ne kendin için fazlasını ara, ne de kardeşinin kusuruna bak."
      

     Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Namazı

     1 Şubat 2011 Salı

     Safer ayının son çarşamba gününün gecesinde veya gündüzünde iki rekat namaz kılınır. Şöyle ki;

     • Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 İhlas Suresi
     • İkinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 İhlas Suresi okunur.

     Namazdan sonra 7 defa istiğfar edilir:

     اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَلْعَظِيمُ

     Sonra eller kaldırılıp 11 defa salât-ı münciye (salâten tüncina) okunur:

     اَللهُممَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَ الِآفَاتِ وَ تَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَ الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَي الْغَيَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فى الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ

     Okuduktan sonra:

     اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
     denir.

     Sonra şu dua yapılır:

     "Ya Rabbi! Beni ve aile efradımı bilcümle mü'minleri âfât-ı semâviyye ve arâdiyyelerden (yer ve gök âfetlerinden) ve cemî belalardan muhâfaza eyle." 

     Allah'ın Bu Ümmete Rahmetiyle Muamelesinin Bir Göstergesi

     27 Ocak 2011 Perşembe

     Ebû Mûsa el-Eş'arî (ra)'den rivayet edildiğine göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

     "Allah Teâlâ bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse, o ümmetin peygamberini onlardan önce öldürür. Onu, kendileri için ahirette öncü ve kılavuz yapar. Allah Teâlâ, bir ümmeti de helak etmek isteyince, daha peygamberleri sağ iken o millete azâbeder, onun gözü önünde  onları mahveder. Peygamberi yalanlayıp emrine karşı gelmeleri yüzünden onları helâk etmek suretiyle peygamberini de memnun ve teselli eder."

     (Müslim, Fezâil 24)

     Hükümdarın Huzuruna Çıkaran Amel

     19 Ocak 2011 Çarşamba

     Abdülaziz bin Umeyr Hz.leri şöyle buyurur:
      
     "Namaz seni yolun yarısına ulaştırır. Oruç da Hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise Hükümdarın huzuruna çıkarır."
      

     Lokman Hekim oğluna şöyle vasiyet etti:
      
     "Oğlum, bir hata işlediğin zaman bir ekmekle de olsa sadaka ver."
      
      
     Urve bin Zübeyr (ra) şöyle buyurur:
      
     "Sadaka olarak mallarınızdan iyisini veriniz! Biliniz ki, Allah iyidir, iyi olandan başkasını kabul etmez."
      
      

     Bir Duanın Bereketi

     12 Ocak 2011 Çarşamba

     Sâdık Dânâ -kuddise sirruh- bir yakınına şu nasihatte  bulunur:


     "Sabah kalkınca ilk işiniz abdest almak olsun! Sonra da:

        اِلَهِي اَنْتَ مَقْصُودِي وَ رِضَاكَ مَطْلُوبِي


     "Allah'ım! Sen benim tek gâyem ve senin rızana ulaşmak da benim yegâne isteğimdir!"

     Duasını yapın. Böyle yaparsanız, akşama kadar yaptığınız bütün işlere bu duanın bereketi gelir ve hepsi de biiznillah O'nun rızasına muvâfık olur."

     Hikemül Atâiyye'den

     İbn Atâullah el-İskenderî -kuddise sirruh- buyurur:


     "Gaflet ehli, sabah olunca ya da bir işe başlayınca, kendi kendine ne yapacağına bakar; gerçek akıllı ve ârif kimse ise Allah'ın kendisine o gün nasıl bir tecellide bulunacağına nazar eder."


     El-H'ikemü'l Atâiyye

     Safer Ayında Okunacak Dualar

     5 Ocak 2011 Çarşamba


     • Safer ayı boyunca her gün en az bir defa şu dua okunur;

     اَللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ شَهْرِ الصَّفَرِ وَاخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ وَالظَّفَرِ٠  

     "Allah'ım! Safer ayını mübarek kıl, bizlere onu saâdetle ve zaferle/kazançlarla bitirmeyi nasib eyle!"
      

     • Safer ayı boyunca selam ayetleriyle beraber şu dualar da her gün okunur; 

     فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ٠
          
     رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ٠

     اَللهُمَّ يَا مُفَتِيحَ الْاَبْوَبِ اِفْتَحْ لَنَا خَيْرَالْبَابِ٠

     •  Safer ayı boyunca muhafaza olunmak için okunacak bir diğer dua ise;
      بِسْمِ اللهِ الرَّحِمَنِ الرَّحِيمِ

      اَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الزَّمَانِ وَ اَسْتَعِيذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ سَاءِرِ الزَمَانِ وَ اَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ جَمَالِ قُدْسِكَ اَنْ تُجِيرَنِي مِنَ الْبَلَاءِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَ قِنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتُ فِيهَا وَ اَكْرِمْنَا فِي الصَّفَرِ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ٠ اَظْهِرْ وَ اخْتِمْ هَذِهِ الشُّهُورَ عَلَيَّ بِالسَّلَامَةِ وَ السَّعَادَةِ وَ لِاَهْلِ بَيْتِي وَ لِاَقْرَبَاءِي وَ لِجَمِيعِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ٠ اللهُمَّ فَرِحْنَا بِدُخُولِ الصَّفَرِ وَ اخْتِمْ لَنَا بِالْخَيرِ وَ الظَّفَرِ٠
      

     Safer Ayı Namazı

     4 Ocak 2011 Salı

     Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belalardan -biiznillâhi teâlâ- muhafaza olmak için ilk çarşamba gecesi imsaktan evvel dört rekat nafile namaz kılınır.
     • Birinci rekatta; Fatiha'dan sonra 17 Kevser Suresi
     • İkinci rekatta; Fatiha'dan sonra 5 İhlas Suresi
     • Üçüncü rekatta; Fatiha'dan sonra 1 Felak Suresi
     • Dördüncü rekatta; Fatiha'dan sonra 1 Nas Suresi okunur.
     Namazdan sonra yedi defa istiğfar edilir.
     Sonra eller kaldırılıp 11 defa salâten tüncînâ (salât-ı münciye) okunur.     Okuduktan sonra:
       
     denir.

     Bunlardan sonra şu dua yapılır:

     "Ya Rabbi! Beni ve aile efradımı bilcümle mü'minleri âfât-ı semâviyye ve arâdiyyelerden (yer ve gök âfetlerinden) ve cemî belalardan muhâfaza eyle."

      
     Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger