Allah'ın Bu Ümmete Rahmetiyle Muamelesinin Bir Göstergesi

27 Ocak 2011 Perşembe

Ebû Mûsa el-Eş'arî (ra)'den rivayet edildiğine göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

"Allah Teâlâ bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse, o ümmetin peygamberini onlardan önce öldürür. Onu, kendileri için ahirette öncü ve kılavuz yapar. Allah Teâlâ, bir ümmeti de helak etmek isteyince, daha peygamberleri sağ iken o millete azâbeder, onun gözü önünde  onları mahveder. Peygamberi yalanlayıp emrine karşı gelmeleri yüzünden onları helâk etmek suretiyle peygamberini de memnun ve teselli eder."

(Müslim, Fezâil 24)

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger