Hikemül Atâiyye'den

12 Ocak 2011 Çarşamba

İbn Atâullah el-İskenderî -kuddise sirruh- buyurur:


"Gaflet ehli, sabah olunca ya da bir işe başlayınca, kendi kendine ne yapacağına bakar; gerçek akıllı ve ârif kimse ise Allah'ın kendisine o gün nasıl bir tecellide bulunacağına nazar eder."


El-H'ikemü'l Atâiyye

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger