Kardeşlik Üzerine...

13 Ağustos 2012 Pazartesi

 Ahnef bin Kays şöyle buyurur:

"Kardeşlik, ince ve latif bir cevherdir. Onu korumazsan kazâya uğrar. Dâimâ hiddetini yenmekle onu koru ki, sana zulmeden, gelip senden özür dilesin. Var olanla yetin, ne kendin için fazlasını ara, ne de kardeşinin kusuruna bak."

Allah Rasulünden Hz. Ali (ra)'a Tavsiyeler-2

7 Ağustos 2012 Salı

Ya Ali! Herşeyin bir afeti vardır. Sözün afeti yalandır. İlmin afeti, unutmaktır. İbadetin afeti, riyadır. Zekatın afeti, kibirlenerek haddi aşmaktır. Şecâatin afeti, zulmetmektir. İhsan ve cömertliğin afeti, başa kakmaktır. Güzelliğin afeti, kibirlenmektir. Asil bir soya sahip olmanın afeti, övünmektir. Hayanın afeti, zaaftır. Cömertliğin afeti, yaptığınla övünmektir. Fazla mala sahip olmanın afeti, cimriliktir. Cûd sahibi olmanın afeti, israfa düşmektir. İbadetin afeti, kibirdir. Dinin afeti, hevaya tabi olmaktır.

Ya Ali! İftar açarken şöyle duada bulun: "Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum. Verdiğin rızıkla iftar ettim." Böyle dediğin zaman o gün oruç tutanların bir misli ecri de senin için yazılır. Onların ecirlerinden de hiç bir şey eksilmez. Şunu bil ki, oruçlu her bir kimsenin müstecab olan bir duası vardır. Oruçlu ilk lokmayı ağzına alırken "Bismillahirrahmanirrahim ey mağfireti geniş olan! Beni affet." derse o kişi mağfiret olunur. Bilmiş ol ki, oruç ateşe karşı bir kalkandır.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger