Kardeşlik Üzerine...

13 Ağustos 2012 Pazartesi

 Ahnef bin Kays şöyle buyurur:

"Kardeşlik, ince ve latif bir cevherdir. Onu korumazsan kazâya uğrar. Dâimâ hiddetini yenmekle onu koru ki, sana zulmeden, gelip senden özür dilesin. Var olanla yetin, ne kendin için fazlasını ara, ne de kardeşinin kusuruna bak."

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger