Allah'ın Sevip Razı Olduğu Kullar Kimlerdir?

3 Eylül 2012 Pazartesi

 Cenab-ı Hakk'ın sevip razı olduğu kullar;

1- En küçük sevaba da günaha da büyük bir dikkat göstererek yaşayan muttakîlerdir.

2- Allah ve Rasulünde fani olabilmek iştiyakıyla kendi hayatlarında Kur'an ve sünnet yolundan zerre kadar sapma olmaması için, büyük titizlik gösteren sâdıklardır.

3- "Kişi sevdiğiyle beraberdir." hadis-i şerifinin muhtevasına girebilmek için; Allah Rasulü ile his, fikir ve fiil beraberliği içinde olmaya azami gayret gösteren salihlerdir.

4- Tıpkı karda yürüyen bir kimsenin izini takip edercesine Allah Rasulüne tam bir ittiba gayreti içinde olan mü'minlerdir.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger