Tasavvufî Terbiyeden Geçmek Lazım...

7 Eylül 2012 Cuma

Manevi terbiyeden geçmeyen insan, içinde en vahşi hayvandan daha tehlikeli olabilecek bir nefis taşıyor demektir.


Terbiye edilmemiş nefis, kirli bir kap gibidir. İçine güzel şeyler konulsa, onları da kirletir.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger