Mirasların En Güzeli...

24 Eylül 2012 Pazartesi

Anne-babanın evladına en güzel mirası, Kur'an, ahiret, fazilet, islam karakter ve şahsiyet mirasıdır.

Ahirette anne-babaya işlemediği amellerin sevabı getirilir. "Biz bunu dünyada iken yapmadık" dediklerinde,  "Bunlar, evladının işlediği amellerdir" denilir.

Yavrularımız, Allah'ın en güzel emanetidir. Onlara en güzel mirası, Kur'an mirasını bırakalım.

Kur'an-ı Kerim maddi-manevi şifadır. Ruhlar onunla huzur bulur.

Kur'an düşünmeyi kolaylaştırır.
 
Kur'an'a yaklaştığı nisbette problemini çözemeyecek hiçbir insan yoktur!

Sahabe problemini Kur'an ile çözdü.

Ne kadar Kur'an ile hallenilir, ne kadar Kur'an ile yaşanılırsa o kadar şan ve şöhret artar. Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ve sahabe-i kiram gibi...

Kur'an-ı Kerim'deki her ayet, bir müslümana derin bir kuyuya bakar gibi ufuk açmalıdır.

Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem'in- Kur'an-ı Kerim ile münasebeti;

  • Her gün düzenli bir şekilde okurdu.
  • Bir meseleyi izah ederken ayet-i kerime ile izah ederdi.
  • Bilhassa teheccüdlerde daha fazla okurdu. Ali imran Bakara sureleri gibi...
  • Sohbet meclislerinde okurdu.
  • Her vesile ile okurdu.
Biz de Efendimize benzeyerek her vesile ile Kur'an-ı Kerim okumalıyız.

Cenab-ı Hak bizi en büyük ümmet olarak kıldı ama Kur'an-ı Kerim'den haberdar değiliz!

Halık'ın mahlukuna gönderdiği kitaptır Kur'an-ı Kerim...

Her insanın her probleminin çözümü Kur'an-ı Kerim'de var!

Sahabenin ilgi alanı Kur'an-ı Kerim'di. Peki bizim ilgi alanlarımız neler?

Biz Cenab-ı Hakkı incitmekten korkacağız. Günah işlemekten korkacağız. Sevdiğimiz kadar korkarız. Sevdiğimizi incitmekten korkacağız.

İnsan emir ve nehiyler çerçevesinde bir hayat kuracak ve bu şekilde salihlerden olacak...

Kur'an-ı Kerim'i öğretecek kişi; tilaveti düzgün olmalı, takva sahibi olmalı. (kalpten kalbe inıkas vardır...) Anne-babanın bu hususlara dikkat etmeleri zaruridir.

Kur'an-ı Kerim gönle göre tesir eder!

Ruhumuzun arınması, huzura ermesi Kur'an ile mümkün olur.

Kur'an-ı Kerim yalnızca cenaze merasimlerinde kalmasın!! 

Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilmeyi nasib etsin.
Cenab-ı Hak Kur'an-ı yaşamayı, Kur'an' da derinleşmeyi, Kur'an ile nurlanmayı ve şefaatine nail olmayı lütfu ve keremiyle cümlemize nasib etsin... Amin!

Tasavvufî Terbiyeden Geçmek Lazım...

7 Eylül 2012 Cuma

Manevi terbiyeden geçmeyen insan, içinde en vahşi hayvandan daha tehlikeli olabilecek bir nefis taşıyor demektir.


Terbiye edilmemiş nefis, kirli bir kap gibidir. İçine güzel şeyler konulsa, onları da kirletir.

Allah'ın Sevip Razı Olduğu Kullar Kimlerdir?

3 Eylül 2012 Pazartesi

 Cenab-ı Hakk'ın sevip razı olduğu kullar;

1- En küçük sevaba da günaha da büyük bir dikkat göstererek yaşayan muttakîlerdir.

2- Allah ve Rasulünde fani olabilmek iştiyakıyla kendi hayatlarında Kur'an ve sünnet yolundan zerre kadar sapma olmaması için, büyük titizlik gösteren sâdıklardır.

3- "Kişi sevdiğiyle beraberdir." hadis-i şerifinin muhtevasına girebilmek için; Allah Rasulü ile his, fikir ve fiil beraberliği içinde olmaya azami gayret gösteren salihlerdir.

4- Tıpkı karda yürüyen bir kimsenin izini takip edercesine Allah Rasulüne tam bir ittiba gayreti içinde olan mü'minlerdir.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger