Yeniden Ders Notları

22 Temmuz 2011 Cuma

 • Bugün kü gayretler karz-ı hasen gibidir.
    • Bugün temiz fıtratlar, lağımlara karışıyor.
    • Tebliğ edenler mesuliyetten kurtuldu.
    • Bu ömrü çok ciddiye almalı insan.
    • İbadetler birer gıda... Ruhî gıda...
    • Ömür, bardağa damlayan damlalar gibi.. Son damla, son nefes... 
    • Mülkün sahibi değil, memuru olacağız. 
    • Bir müslümanda israf ve pintilik olmayacak! 
    • Kültür, Kur'an ve sünnetin muhtevasına girebilmektir.
    • Muallim, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ders kitabı ise Kur'an-ı Kerîm.
    • Dünya hayatı, ağır bir imtihan sahası...
    • Dünya, gerçek bir çarşı... Ahiret çarşısı... Cenab-ı Hak, ahiret çarşısında ticaret istiyor.
    • Nankörlük kalkıp şükür arttıkça, nimetler artıyor.
    Son nefesimizin en hayırlı anımız olması niyazıyla... Amin!

    Dünya

    12 Temmuz 2011 Salı

    "İnsanın çileli dünya yolculuğuna gönderilmesi, hakikatte cenneti kazanması, cennet nimetlerine lâyık bir kıvamı elde etmesi içindir."

    "Dünya, Hakk'a talip ve cennete lâyık olanları; gelip geçici keyif ve rahat düşkünlerinden ayırt etmek için, bir imtihan sahnesi kılındı." 

     
    Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger