Yeniden Ders Notları

22 Temmuz 2011 Cuma

 • Bugün kü gayretler karz-ı hasen gibidir.
    • Bugün temiz fıtratlar, lağımlara karışıyor.
    • Tebliğ edenler mesuliyetten kurtuldu.
    • Bu ömrü çok ciddiye almalı insan.
    • İbadetler birer gıda... Ruhî gıda...
    • Ömür, bardağa damlayan damlalar gibi.. Son damla, son nefes... 
    • Mülkün sahibi değil, memuru olacağız. 
    • Bir müslümanda israf ve pintilik olmayacak! 
    • Kültür, Kur'an ve sünnetin muhtevasına girebilmektir.
    • Muallim, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ders kitabı ise Kur'an-ı Kerîm.
    • Dünya hayatı, ağır bir imtihan sahası...
    • Dünya, gerçek bir çarşı... Ahiret çarşısı... Cenab-ı Hak, ahiret çarşısında ticaret istiyor.
    • Nankörlük kalkıp şükür arttıkça, nimetler artıyor.
    Son nefesimizin en hayırlı anımız olması niyazıyla... Amin!

     
    Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger