Sözler

27 Ocak 2013 Pazar

Dünya vefâsızdır; verdiği herşeyi bir gün mutlaka geri alır. Kula ise yalnızca hesabı ve azabı kalır...

Asıl saadet, bu fani cihanda Cenâb-ı Hakk'ın rızasını, muhabbetini ve dostluğunu kazanarak ebedî hayata selîm bir kalple intikal edebilmektir.

Gerçek akıllı kimse, ölümü hatırından çıkarmayan ve ahirete gitmek istediği yere göre, bugünden hazırlık yapan kimsedir.

Dünya hayatının en kazançlı anları, Allah'a itaat halinde geçirilen vakitlerdir. 

Efendimizin Mübarek Vasıflarından...

23 Ocak 2013 Çarşamba

Hz. Aişe (r.anha) Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-in engin şefkat, rahmet ve merhamet dolu halinden birkaç hususu şu şekilde tavsîf eder:

"O, hiç kimseyi ayıplamaz, kötülüğe mukabele etmez, af ve hoşgörülükle mukabele eder, kötülükten uzak kalırdı. Nefsi için bir kimseden intikam almış değildir. Hiç bir köle ve hizmetçiyi, hatta bir hayvanı bile incitmemiştir. Yanlış davranışları ise afvetmiştir. Bir hâcet dileyen yoksulu boş çevirdiği vâkî değildir. Yanında bir şey bulunmazsa o vakit başka..."

(Altınoluk dergisi, Mayıs 2002)

Varlık Çare ile Dolu İken...

18 Ocak 2013 Cuma

"Bil ki, her sıkıntı ölümden bir parçadır... Ölümün bir parçası sana tatlı geliyorsa, bil ki Allah hepsini tatlılaştırır sana..."

"Umutsuzluk ve sabırdan kaçının. Çünkü umut kesmek, çaba ve gayreti zayıflatır, keder ve üzüntüyü ağırlaştırır."

Bütün kâr ve iyilik ise Hak katındadır. Varlığı çareyle doldurmuştur O, ihtiyaç zamanı onu sana açıkça gösterir, sen O'ndan gafil olsan da..."

(Mesnevî'den...)

Bu Gecenin Duası

12 Ocak 2013 Cumartesi

Ya Rabbi...

Dilimi kalplere batan diken olmaktan muhafaza buyur. Gönüllere huzur tevzî eden "rahmet lîsanı" haline gelmesini nasib eyle...

Bilerek ve bilmeyerek yaptığım tüm hata ve kusurlarımı bağışla.

Beni hiç bir zaman "yardımsız" ve "yardımcısız" bırakma.

Amin...

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger