Sözler

27 Ocak 2013 Pazar

Dünya vefâsızdır; verdiği herşeyi bir gün mutlaka geri alır. Kula ise yalnızca hesabı ve azabı kalır...

Asıl saadet, bu fani cihanda Cenâb-ı Hakk'ın rızasını, muhabbetini ve dostluğunu kazanarak ebedî hayata selîm bir kalple intikal edebilmektir.

Gerçek akıllı kimse, ölümü hatırından çıkarmayan ve ahirete gitmek istediği yere göre, bugünden hazırlık yapan kimsedir.

Dünya hayatının en kazançlı anları, Allah'a itaat halinde geçirilen vakitlerdir. 

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger