Efendimizin Dualarından...

22 Şubat 2013 Cuma

Allah'ım! Beni, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfar eden kullarından eyle!

Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim! Kalbimi dinin üzere sabit kıl.

Allah'ım! Ben zayıfım, zaafımı Senin rıza-yı şerifini kazanma hususunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle. İslam'ı rızamın en son noktası kıl. 

Allah'ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında küçük görülüyorum, beni ızzet sahibi kıl. Ben muhtacım, beni rızıklandır.

Amin!

(Mahmut Sami Ramazanoğlu-kuddise sirruh- hazretlerinin dualar ve zikirler kitabından...)

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger