Peygamberim...

18 Mayıs 2013 Cumartesi

Allah Rasulü -sallallahu aleyhi ve sellem- bütün mahzunların peygamberiydi.
Bütün mazlumların peygamberiydi.
Edep, haya, cesaret ve metânet peygamberiydi. 
Binbir çile ve meşakkatler içinde, saâdet ve huzurun peygamberiydi.
Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir şefkat ve merhamet peygamberiydi. 

Üç Aylar ve Regâib Kandili

16 Mayıs 2013 Perşembe

Cenâb-ı Hak bazı ayları diğer aylardan daha faziletli kılmıştır. Kullar gayret etsin, daha çok ibadet etsin diye.

Cenâb-ı Hakk'ın,  Efendimiz'e -sallallahu aleyhi ve sellem- merhameti sebebiyle ümmete rahmet kılınmıştır.

Üç aylar, müslümanlara rahmettir. 

Üç aylar, bolluk ve bereket ayıdır. 

Üç aylar, iç alemin tekâmül ettiği zamanlardır.

İlahî rahmetin tuğyân ettiği günlerdir.

Recep ve şaban ayları, ramazan ayına hazırlıktır. Bu iki ayda çok büyük tecelliler vardır.

Üç aylarda, daima muhasebe halinde olmalıyız. "Efendimize ne kadar benziyorum? Kendimde Allah Rasulunden ne kadar hal var?  Ben Allah ve Rasulünü ne kadar seviyorum?  Seviyorsam ne kadar benziyorum?" diye...

Bu gecelerde;
  • Kaza namazları kılınmalı.
  • Kur'an-ı Kerim okunmalı.
  • Cenâb-ı Hakk'ı zikir ile meşgul olunmalı.
  • Tesbihatta bulunmalı.
  • Sadaka verilmeli.
  • Seherlerde uyanık kalmalı. 
  • Tefekkür etmeli.
  • Kalbin, Allah ile beraberliği artırılmalı.


Bu üç ayları çok iyi geçirelim ki, gelecek musibetlerin önlenmesine vesile olsun.

Cenâb-ı Hak üç ayların bereketini üzerimizde nâil eylesin... amin.

Safaya Ermenin Yolu...

5 Mayıs 2013 Pazar

Hayat yollarının kıvrımları ve iniş-çıkışları döne dolaşa kabre varır. İnsanlar, yaşadıkları hakîkat ve niyetler üzere ölürler. Bu dünya hayatında vicdan huzuru içinde yaşamanın, iman ile son nefese kavuşabilmenin ve nihayet ebedî âlemdeki ilâhî neş'e ve safâlara kavuşmanın en emin yolu, kulun "hamd" "sabır"  "şükür" ve "zikir" halinde istikâmet üzere bulunmasından geçer.

Dualar

4 Mayıs 2013 Cumartesi

Allah'ım! Güven içinde dua ediyorum sana...

Lütfunla beni kötülerin suikastından kurtar.

Kudretinin korumasıyla beni düşmanların tuzaklarından koru.

Beni geniş affınla affeyle. Fazlınla yumuşak davran.

Dünyanın âfatlarından ve ahiretin azabından kurtar.

Kötü kaderden ve nefsimin şerrinden sana sığınım.

Dünyevî ve uhrevî kötülüğe sabep olan ve helâke sürükleyen hallerden, akıbetin kötü olmasından Sana sığınırım.

Korktuğum ve çekindiğim şeylerden sana sığınırım.

Kullarının şerrini benden uzaklaştır. Beni inayetinin korumasında ve hıfzının bahçelerinde eyle. 

Bana daima hayırlar lutfeyle. 

Bizi en geniş ve en hoş yaşantı ile, en mes'ûd ve en uzun ömürle ve en faydalı azıkla rızıklandır.

Lütfunla kurtuluş ve selâmet kapını aç. Kudretinle hüzün ve keder kapısını kapat.

Sabah ve akşam içine düştüğüm bütün gam, keder ve üzüntülerden bana bir çıkış ve kurtuluş yolu ihsan eyle.

Ey sıkıntı ve üzüntüleri gideren, gam ve kederleri açan, zor durumdakilerin dualarına karşılık veren, dünyada Rahman, ahirette Rahim ismiyle tecelli eden Allah'ım! Bana ancak Sen merhamet edersin. Bana kendi katından, başkasının merhametinden müstağni kılacağın bir rahmetle merhamet eyle. amin.

(Kaynak; Dualar ve Zikirler kitabı.)
   

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger