Peygamberim...

18 Mayıs 2013 Cumartesi

Allah Rasulü -sallallahu aleyhi ve sellem- bütün mahzunların peygamberiydi.
Bütün mazlumların peygamberiydi.
Edep, haya, cesaret ve metânet peygamberiydi. 
Binbir çile ve meşakkatler içinde, saâdet ve huzurun peygamberiydi.
Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir şefkat ve merhamet peygamberiydi. 

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger