Hükümdarın Huzuruna Çıkaran Amel

19 Ocak 2011 Çarşamba

Abdülaziz bin Umeyr Hz.leri şöyle buyurur:
 
"Namaz seni yolun yarısına ulaştırır. Oruç da Hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise Hükümdarın huzuruna çıkarır."
 

Lokman Hekim oğluna şöyle vasiyet etti:
 
"Oğlum, bir hata işlediğin zaman bir ekmekle de olsa sadaka ver."
 
 
Urve bin Zübeyr (ra) şöyle buyurur:
 
"Sadaka olarak mallarınızdan iyisini veriniz! Biliniz ki, Allah iyidir, iyi olandan başkasını kabul etmez."
 
 

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger