Bugünün Notları...

18 Kasım 2011 Cuma

Gıybetini yapsalar da gıybet yapma!

Hiç kimseyi hakir görme!

Tüm ilimlere sahip olup da kibirli isen, yerin çöplüktür!!

Allah sevgisine sahip olanlar affetmeyi bilirler.

Cenab-ı Hakk'ın kuluna en büyük nimeti, aczini bilmektir.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger