Ne Kadar Gerçek Bir Kuluz?..

8 Mart 2011 Salı

Gerçek bir kulluk:

  • Hakk'ın takdîrinden memnun olabilme sanatıdır.
  • Her zaman ve mekânda Allah ile dost kalabilme mahâretidir.
  • Hayatın med-cezirleri, değişen şartları ve sürprizleri karşısında muvâzeneyi bozmayıp şikâyet ve sızlanmayı bırakabilme hüneridir.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger