İnsan Kaderine Razı Olmalı

22 Şubat 2011 Salı

 • Hayrın ve şerrin ortasındayız.
 • İnsan iki sonsuz arasında.
 • Cenab-ı Hak kuluna verdiği istidatlara, imkanlara göre mes'uliyet verdi. 
 • Cenab-ı Hak tâkatimizden fazlasını istemiyor. Ancak tâkatimiz kadarını istiyor.
 • İnsan fiilinden mes'uldür.
 • Cenab-ı Hak seni nasıl ve nerede halketmişse ona razı olmak gerekir.
 • Külli irade karşısında kul, Cenab-ı Hak'tan razı olacak. "Belki bu benim için daha hayırlıdır." diyecek. İşin müsbet tarafına kendini meyledecek.
 • İnsan kaderinden razı olacak!
 • Hâdiseler karşısında, külli iradenin karşısında tevekkül ve teslimiyet sahibi olmalı insan. İstersen tevekkül ve teslimiyet sahibi olma yapacak başka bir şeyin var mı?!! 
 • Cenab-ı Hakk'ın eceli gizlemesi ümmete bir rahmettir.
 • Fücurun haricinde kalmalıyız ki, hidayet üzerimizde kalabilsin.
 • Cenab-ı Hakk'ın şerre rızası yok, hayra rızası var.
 • Bir müslüman kendinden ve çevresinden mes'uldür. Kalbinin ulaştığı yere kadar mes'uldür.
 • İnsan kendini terbiye etmeden etrafı terbiye edemez.
 • Bir müslümanın ictimaileşmesi zaruridir.
 • Biz bu dünyaya bir lütuf olarak geldik.
 
Cenab-ı Hak cümlemize teslimiyet nasib eylesin. AMİN!

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger