İnsanlar Vardır...

8 Aralık 2011 Perşembe

İnsanlar vardır; daha yaşarken mazi olmuşlardır. İnsanlar vardır; asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen, gönüllere hayat bahşeden nefesleri bugün bile dipdiridir.

Üzerinden asırlar geçmesine rağmen mazi olmayan Hz. Mevlana buyurur ki:

"Velilerin sözleri âb-ı hayatla dolu, saf, dupduru bir ırmak  gibidir. Fırsat elde iken ondan kana kana iç de gönlünde manevi çiçekler, güller açsın."

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger