Allah Rasulünün Ayak İzlerini Takip Et ki Huzur Bulasın!

9 Kasım 2010 Salı

 • Nefsi yüzde yüz arındırmak mümkün değil. Taatte çıkar, ibadette çıkar... Nefis bir yerden çıkar. Eğer böyle olmasa, nefsi yüzde yüz arındırırsak imtihanın anlamı kalmaz.
 • İnsanın en büyük düşmanı, yılanı egoizmdir (enaniyettir) menfaatperestliktir, ferdiyetçiliktir.
 • Allah-u Teala'nın izzet ve ikramına karşı insanın duygusuz olması ne acıdır!
 • İhsan; ilahi kamera altında olmanın idrak haline gelmesidir. Bunu hissetmeye başlayınca, kamil olma yolculuğu başlıyor. Bu da nefs-i mutmainnedir.
 • Daima kendimizi okuyacağız; "Ben nereden geldim? Bir asır önce neredeydim?" Cenab-ı Hak bizden derin ve ince bir tefekkür istiyor.
 • Allah'a yaklaştıkça feraset artıyor, uzaklaştıkça hamâkat (ahmaklık) artıyor.
 • Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyuruyor: "Kalpler, Rahman'ın iki parmağı arasındadır." Kişinin durumuna göre Cenab-ı Hak kişinin kalbini yönlendiriyor; hayra da olabilir, şerre de...
 • Tasavvuf, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-in gönül dünyasından  his alabilmektir.
 • İmandan ihsana olan yolculukta en çok katedilecek merhale, Allah Rasulünü kalben tanıyabilmektir.
 • Bir kulun en mühim meziyeti, Allah Rasulünü yakînen tanımaktır.
 • Kalpler, Allah Rasulünün ayak izlerini takip ederek huzur bulacak.
 • Gerçek pedagoji, psikoloji Allah Rasulünün ahlakıyla ahlaklanmaktır.
 • Her halimizi Allah Rasulünün haline râm etmemiz lazım.
 • Tasavvuf, Allah Rasulünün önüne geçmemektir!
 • En büyük tahsilden mahrum olmak, Allah Rasulünü tanıyamamaktır.
 • Allah Rasulüne tabi olarak imanın bedelini ödeyebiliriz.
 • Tüm sevgiler El-Vedud isminin tecellisidir. Bu tecelli olmasaydı, kimse kimseyi sevemez, robot gibi yaşanırdı. Muhabbet de iki uçlu bıçak gibidir. Layıkına muhabbet, müstehakına nefret olmalıdır.
Rabbimiz, Efendimizin ruhani dokusundan hisse alabilmeyi nasib eylesin. Amin!

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger