Allah Rasulünden Hz. Ali (ra)'a Tavsiyeler-1

16 Nisan 2012 Pazartesi

Ali b. Ebi Talib -radıyallahu anh- demiştir ki;

Habib-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bana şu tavsiyelerde bulundular:

"Ey Ali! Sana bazı tavsiyelerde bulunacağım, onları iyi muhafaza et. Gereklerini yerine getir. Şunu bil ki vasiyetimi tuttuğun müddetçe hayırdan ayrılmamış olacaksın. 

Ey Ali! Mü'minin üç alameti vardır: Namaz kılmak, oruç tutmak ve zekat vermektir.

Kıskançta üç alamet vardır: Yanında iken kişiye yaltaklanır, arkasından gıybetini yapar, başkası bir musibete uğrayınca sevinir.

Zalimde üç alamet bulunur: Kendisinden aşağı olanlara baskı yapar, kendinden üstün olanlara isyan eder ve zalimlere de arka çıkıp destekler.

Riyakarın üç alameti vardır: İnsanların yanında iken işlerini seve seve koşturarak yapar. Yalnız iken de herşeyde gevşeklik gösterip tembellik eder. Her işte övülmekten hoşlanır.

Münafıkta üç alamet olur: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, emanete  hıyanet eder.

Ya Ali! Tembelin de üç alameti vardır: Allah Teala'ya yaptığı taatinde tembellik eder. Kusurlu amel eder ve böylece yaptığı da boşa gider. Namazını geçirip günaha girer.

Akıllıya gerekir ki meşguliyeti şu üç şeyin dışında olmasın: Hayatını sürdürecek kadar hayatın gerekleri için çalışmak. Haram olmayan şeylerden lezzet almak. Ahiret azığı hazırlamakla meşgul olmak.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger