Kalbi Uyanıklık Talimi; Tasavvuf...

9 Haziran 2012 Cumartesi

Tasavvuf;

Nefsin ihtiraslarına set çekebilme eğitimidir.

Nefse karşı sulhu olmayan bir cenktir.

Kalbi Allah'tan uzaklaştıran herşeyden sakınarak takvaya erebilme cehdidir.

Bir arınma disiplinidir.

Her zaman ve mekanda Hakk'ın takdirinden ve taksiminden memnun olarak Allah ile dost kalabilme sanatıdır.

Hayatın med-cezirleri, değişen şartları ve sürprizleri karşısında  rûhî muvâzeneyi koruyup, şikayet ve sızlanmayı unutabilme maharetidir...

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger