Mirac Kandili

16 Haziran 2012 Cumartesi

Her meşakkat ve iptilalardan sonra bir kolaylık vardır.

Kalp mücella bir ayna gibi olmalıdır.

Kalp, esma-i ilahinin tecellilerine layık hale gelmelidir.

Efendimiz, mirac gecesi  beşerî alemin, tahayyülümüzün ötesine çıkarıldı. Zaman ve mekan ortadan kaldırıldı.

Efendimizin kalbinin alıcı hale gelmesi için şakk-ı sadr hadisesi vuku buldu.

Geceler, Allah'a yaklaşmaya da uzaklaşmaya da birer vesiledir.

Cenab-ı Hak gecede mağfiret kapısını açıyor.

Alın nasıl secdeye gidiyorsa, kalpte Allah ile beraber olmalıdır.

Cenab-ı Hak yalnız bedenî bir namaz istemiyor!

Kitap ve sünneti hayatımızın her safhasına aksettirebilmeliyiz.

Hayatımızda Kur'an ve sünnetten bir boşluk bulunmayacak!

Kalpler, takvası nisbetinde "mirac"tan hisse alacak... 

Bu Gece;

Bol bol istiğfar edilmeli,
Garip ve kimsesizlerin gönlü alınmalı,
Kaza namazı kılınmalı,
Kaza namazı olmayanlar 12 rekatlık nafile namazı kılmalıdır.

Cenab-ı Hak bu gecenin feyzinden hisse alabilmeyi hepimize nasib etsin... Amin!

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger