Dünya Hayatında Gaflete Düşmemek İçin...

15 Şubat 2012 Çarşamba

Şeyh Sâdî Şirâzî Hazretleri buyurur:

Akıllı isen, herşeyin manasına meylet! Çünkü suret kalmaz; lakin mana kalır. Ahiret azığını hayatında kendin tedarik et! Çünkü sen öldükten sonra akraban hırsa kapılır da sana, senin arzu ettiğin gibi hayr u hasenatta bulunmazlar.

Azığını öbür dünyaya kendi götüren kimse, büyük bir nimete ermiş demektir. Zira sırtını seni düşünerek kimse kaşımaz, ancak kendi tırnağınla kaşırsın.

Kapına bir garip gelirse, eli boş gönderme. -Allah göstermesin- belki birgün sen de garip olur, kapı kapı dolaşırsın!

Olgun kimse, birgün kendisinin de başkasına muhtaç olabileceğini düşünerek, muhtaç olanlara ikram eder.

Gönlü yaralı olanların hatırlarını sor, onlara bak. Belki birgün sen de o vaziyete düşersin!

Muzdarip kalmış insanların gönüllerini sevindir. Belki birgün sen de bîkes ve muzdarip kalırsın!

Sen ki, bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun, buna şükran olmak üzere, kapıya gelen ihtiyaç sahibine ikram et! 


 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger