Efendimizin Allah'a Yakarışı

23 Şubat 2012 Perşembe

Allâhım! Bütün hamd ve senâlar Sana âittir! Allâhım! Sen'in açıp yaydığını dürecek yok, Sen'in dürdüğünü de açıp yayacak yok! Sen'in saptırdığını doğrultacak yok, Sen'in hidâyet verdiğini de saptıracak yok! Sen'in vermediğini verecek yok, Sen'in verdiğini de engelleyecek yok! Sen'in uzaklaştırdığını yaklaştıracak yok, Sen'in yaklaştırdığını da uzaklaştıracak yok!

Allâhım! Rahmet ve bereketini, fazl u keremini üzerimize saç! Allâhım! Sen'den aslâ değişmeyecek ve hiçbir zaman zâil olmayacak ebedî nîmetler isterim.

Allâhım! Sen'den yoksulluk gününde nîmet, korkulu günde emniyet dilerim!

Allâhım! Hem verdiklerinin hem de vermediklerinin şerrinden Sana sığınırım! 

Allâhım! Îmânı bize sevdir, gönüllerimizi onunla ziynetlendir! Bizi küfür, azgınlık ve isyandan nefret ettir! Din ve dünyâ için faydalı olan şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle! 

Allâhım! Bizi Müslüman olarak öldür, Müslüman olarak yaşat! Şeref ve haysiyetimizi yitirmeden, fitnelere mâruz kalmadan sâlihler zümresine ilhâk eyle!

AMİN!... 

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger