Allah Rasulünden Ebu Hureyre (ra)'a Nasihatler-2

15 Mayıs 2010 Cumartesi


   Ey Ebu Hureyre! Bir saatlik adalet, gündüzleri oruç tutup, geceleri ayakta olmak suretiyle altmış yıllık nafile ibadetten hayırlıdır. 

   Ey Ebu Hureyre! Küçük ve büyük günah işlemiş mü'minlere söyle; bunlarda ısrar üzere ölmemeye çalışsınlar. Çünkü küçük günahta ısrar eder bir halde Rabbine kavuşan kişi, büyük günah işleyip de bunda ısrar ederken ölen kişinin cezası ne ise aynı cezaya çarptırılır.

   Ey Ebu Hureyre! Allah Teala'ya Kur'an'dan bir ayet öğrenip de sonra unutmaktansa, tevbe ettiğin büyük günahlarla kavuşman daha hayırlıdır.

   Ey Ebu Hureyre! Şeytandan başkasına sövüp sayma (kırıcı söz söyleme). Böyle hareket eder ve ölünceye kadar da bu halde devam edersen, Allah'ın bütün rasulleri ve nebileri ve mü'minler, sen cennete girinceye kadar seninle musafaha ederler.

   Ey Ebu Hureyre! Sana zulmedene sövüp sayma ki ecrin kat kat verilsin. 

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger