Kış döneminin son dersi...

28 Mayıs 2010 Cuma

 • Kıyâmete ne kadar var, meçhul...
 • Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- "Ben ikindi peygamberiyim" diye buyuruyor.
 • Dünya kerahat vaktinde...Kerahat vakti ise, kıyâmetin ayak sesleridir.
 • Bizler zor zamanda dünyaya geldik fakat bu zor zamanda yapılanlar "karzen hasene" dir.
 • Her mükâfat, katlanılan zorluğun karşılığıdır.
 • Ölüm bizlere meçhul... Her anımız, her halimiz meçhul...
 • Ölmeden önce ölebilmek... Ölmeden önce nefsânî arzuları öldürebilmek...
 • Nefis mertebeleri:
 1. Nefs-i Emmâre; Kalbin zindana dönmesi halidir. Tabiri câizse, nefsin aygırlaşması, hoyratlığı... Tüm zalimlerin hali gibidir. Her derdine çare bulan insanın nefsi kabarıyor. Her derdine çare bulamayan Allah'a sığınıyor. "Ya Rabbi!" diyor. 
 2. Nefs-i Levvâme; Dinin emir ve yasaklarına karşı ihmal ve kusurların olmasıdır. Kendine göre tesettür çızgısı çızmış. Vücut hatlarını belli eden bir kıyafet, başını sıkmış, pantolon giymiş "ben vücudumu kapatıyorum" diyor. Efendimiz böyle bir kıyafetin tesettür olmadığını buyuruyor. Yapıyor, kendisini kınıyor ama tekrar yapıyor. Nefs-i levvâmeden kurtulmamız lazım. Bu nefsin terbiyesidir.
 3. Nefs-i  Mülheme; Hayırlar ve şerler netleşiyor. İnsan nasıl elini ateşe sokmazsa, hayır ve şerler netleştiği için de günahlara karşı direnme başlıyor. 
 4. Nefs-i Mutmainne; Emir ve yasaklara dikkat ediyor. Allah'ın verdiği herşeyi Allah yolunda kullanıyor. Allah'ın daveti de burda başlıyor. "Ey itminana ermiş nefis! Değişen şartlar altında benden razı oldun sen de cennetime gir" buyruluyor. Nefs-i mutmainne cennet vizesi oluyor.
Bu kolay değil kızım...
 • Nefsânî arzuları bertaraf ettiğin zaman hakikatleri görebilirsin. Nasıl ki parmağımızla gözümüzü kapatınca birşey göremez, parmağımızı kaldırdığımız zaman herşeyi görürüz aynı onun gibi...
 • Bir müslüman hodgam olmayacak; diğergâm olacak.
 • Nefsî demeyecek, ümmetî diyecek. Nefsî dersek Efendimiz nasıl baksın yüzümüze?!
 • Bir müslüman varlıkta ve yoklukta infâk edecek. Yoklukta, su, sirke ikram edecek.
 • Fücûrun fârik vasfı, BENLİK; Takvânın fârik vasfı, HİÇLİKTİR.
 • Cenâb-ı Hak'la dost olmaya üç engel vardır. Bunlar aynı zamanda cehennem alâmetidir;
 1. Benlik (kibir); "Ben" çıkmaz sokak... Azâmete ortaklıktır.
 2. Cimrilik; Kendisinin olmayanı, kendisinin olarak izâfe ediyor.
 3. Hamâkat (ahmaklık); En kötü şeydir. Ruhânî hayatın enkâzıdır. Ahmaklık, kalpte olur. Ölümü, ahireti görmez. Dünyada ebedî kalacağını sanar.
 • Kimler cennetliktir?
 1. Mutevazı olan,
 2. Cömert olan,
 3. Ferâset sahibi olan kişiler.
 • Cenâb-ı Hak hamâkatlikten(ahmaklık) kurtulup, ilâhi vitrinleri seyretmemizi istiyor.
 • Kıyâmetten kaçış yok! Kabirden, ahiretten, ölümden, hesaba çekilmekten kaçış yok! Tek kaçış var, sadece Allah'a...
 • Kıyâmet günü arşın gölgesinde gölgelenecek 7 zümre;
 1. Allah için birbirini sevenler,
 2. Sağ elin verdiğini sol elin görmediği kimseler; gösterişsiz, riyâsız, gizlice sadaka verenler,
 3. İlâhi azâmeti düşünüp, tenhada gözyaşı dökenler,
 4. Adaletli devlet başkanı,
 5. Gençliğinde ibadet edenler,
 6. "Heyte lek" "Gelsene bana" diyen kadına, "Ben Allah'tan korkarım" diyerek reddedenler,
 7. Gönlü mescidde olanlar.
 • Her sabah kalktığımızda, " Bugün ömür takviminden bir gün daha gitti. Ölüme bir gün daha yaklaştık" diye düşünmemiz lazım.
 • İmtihan dersanesinin en kıymetli sermâyesi, ömür sermâyesidir.
 • Hayat yaz yağmuru gibi gelip geçiyor kızım. Gençlik çok çabuk geçiyor...
Cenâb-ı Hak sadaka-i câriye ömrü nasib eylesin. Amin! 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger