İlticâ...

28 Mayıs 2010 Cuma

Ey Rabbim!

İbrahim'e, İsmail'i; Zekeriya'ya, Yahya'yı; Meryem'e , İsa'yı müjdelediğin gibi, bizlere de gözümüzün nuru ve aydınlığı, gönlümüzün sürûru olacak  nesiller müjdele.
Evlatlarımızı, takvâ sahiplerine önder kıl.
Evlatlarımızı, sâlih kimselerden ve sana itaat edenlerden  eyle.
Onları, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından muhâfaza eyle.
Muhabbeti gönüllerine yerleştir.
Üzerlerine rahmet, bereket ve sekînet indir.

Ey terbiye edip gözetenim!
Ey eğitip öğretenim!
Ey Mürebbîm!

Şüphesiz senin gücün herşeye yeter Rabbim! 
AMİN!

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger