Allah Rasulünden Ebu Hureyre (ra)'a Nasihatler-4

21 Haziran 2010 Pazartesi

   Ey Ebu Hureyre! Kur'an-ı öğren ve onu insanlara öğret. Ölünceye kadar da böyle devam et. Böyle hareket edersen melekler senin kabrine gelip kıyamete kadar senin için Allah Teâlâ'dan rahmet ve mağfiret talep ederler. Mü'minler beytullahı ziyaret için nasıl fevc fevc gelirlerse, melekler de senin kabrine öyle gelirler.


   Ey Ebu Hureyre! Müslümanlarla karşılaştığın zaman onlara güler yüz göster, selam ver, ellerini tutup musafaha et. İmkan bulursan böyle hareket etmeyi her yerde gerçekleştir. Zira seni görüp gözetmekle mükellef hafaza meleklerinin dışında seninle beraber olan melekler bu hareketin sebebiyle Allah Teâlâ'dan senin için rahmet ve mağfiret isterler. Melekler kendisine istiğfar ederken bu dünyadan ukbaya göçeni, Yüce Mevla affeder. 

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger