Aklı Vahyin İçerisinde Kullanabilmek...

3 Haziran 2010 Perşembe

  • Akıl iki uçlu bıçaktır. Hayra da gider, şerre de... Zalimler merhamet gemilerine kurşun sıktı. Bunu neyle yaptı? Akılla! Aklın terbiye olması lazım. İnsanın aklını vahyin içerisinde kullanması lazım. Peygamberler insanı terbiye edecek ki, insan aklını vahyin içerisinde kullanabilsin.
  • İnsan imtihanla dünyaya geldiğinden dolayı, nefsânî arzuların bertarâfı için peygamberler gelmiştir.
  • İmtihan dersanesinde tüm insanlığın müşterek problemi, kibirdir. Kibri bertarâf etmenin yolu ise, "Bütün nimetler Rabbimindir, ne geldiyse Cenâb-ı Hak'tan'dır" deyip, acziyet içerisinde şükretmektir.
  • Kibir, benliğe götürür. Benlikte insanı aygırlaştırır.
  • Akıl, mal, ilim bunlar kibre götürür. Ben "çok akıllıyım" der, kibirlenir. Malı çoktur, "zenginim" der, "hep rahat edeyim, rahat yaşayayım" der, Allah'ı unutur. Kıyâmet günü, "Ya Rabbi! Mal verdin, onunla meşgulken ölüm gelip çatıverdi" der. Akıl, mal, ilim bunlar zor şeyler. Sabır ister. Sabır sadece zorluk anındaki sabır değildir. Varlıkta sabır daha zordur. 
  • 1400 sene önce gelen hükümler kıyâmete kadar hüküm sürer. Kolaylaştırmak adına "bunlar o devre göre inmiş, bu devre göre inmemiş" deniliyor. Bu ise Allah'la cidalleşmek oluyor. Bize düşen Allah'ın her emri karşısında "işittik ve itaat ettik" demektir.
  • İnsan fıtratında nisyan vardır. İnsan ve nisyan kelimeleri aynı kökten geliyor. İnsan unutan bir varlıktır. Allah'ı unuttuğu için günah işler. Besmele çekerek çelme takmaz insan. Kelime-i Tevhid söyleyerek gıybete başlamaz. Bu nisyan da zikirle bertarâf edilir.Sadece dilin zikretmesi yeterli değil, zikrin kalbe inmesi lazım. Cenâb-ı Hakk'ı unutmamamız lazım.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger