Çıkmaz Sokaklarda Ömrümüzü Zayi Edersek, Yazık Olur!

24 Haziran 2010 Perşembe

 • İnsanın fıtratında Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisi var. Cenâb-ı Hak Rahman ve Rahim sıftalarını tohum olarak insanın kalbine atıyor. İşte bu tohumun ağaç olması; ağacın da meyve vermesi lazım.
 • Habib-i Neccar "Ya Rabbi! Beni taşlayanları benden önce affet" dedi. Bu Rahman sıfatının fıtrattaki tecellisidir. Tohumun ağaç olması, ağacın meyve vermesi, meyvenin de tevzî etmesi...
 • Efendimiz ilmin menbaı idi. Sahabe "Ya Rasulallah! Neden böyle yaptın?" demezdi. " İşittik ve itaat ettik" derlerdi.
 • Her ibadet ayrı bir hususiyetimizi  yükseltiyor.
 • Oruç, nefsânî hayatın aşağı düşmesine, ruhâniyetin inkışaf etmesine vesile olur. Her insanın oruca ihtiyacı vardır.
 • Orucun bize kazandırdığı;
 • Merhametin inkışaf etmesine vesile olur. Aç kalarak açların halini anlama...
 • Allah'ın nimetlerinin kadrini hatırlamaya vesile olur. Bilhassa yaz günlerinde bir dilim ekmeğe, yarım bardak suya muhtaç oluyoruz.
 • Büyük vukuatlar gece meydana gelir. Hissiyat gece fazlalaşır. Rezaletler de gece olur, ruhaniyetler de... Vahiyler genelde gece inmiştir. 
 • Kalp kilitlenirse, o kilidi açmak  zor. Kilitleyen açar ancak. Çok dua edeceğiz kalbimizin kilitlenmemesi için.
 • Hayatımız tevhid çızgısı içinde olacak, yan sokaklara girmeyeceğiz.
 • Çıkmaz sokaklarda ömrümüzü zayi edersek, yazık! 
İslam'ın istikbâlinde hayırlı, bereketli ömür niyazı ile...

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger