Üç Aylar ve Regâib Gecesinin Fazileti

21 Haziran 2010 Pazartesi

 • Cenâb-ı Hak oniki ayda bazı ayları diğer aylardan daha faziletli kılıyor. Kullar gayret etsin, daha çok ibadet etsin diye... Bu ay bolluk ve bereket ayı. Üç aylar müslümanlar için rahmettir. Cenâb-ı Hakk'ın Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem'-e merhameti sebebiyle ümmete rahmet kılınmıştır. Receb ve Şaban Ramazana hazırlıktır. Bu iki ayda çok büyük tecelliler var. 
 • Bu geceler ganimet ve ticaret geceleridir.
 • Üç aylar iç alemin tekâmül ettiği zamanlardır.
 • İlahî rahmetin tuğyân ettiği günlerdir. Rahmet yağmurunun kayalara, çöllere akması gibi...
 • Biz meccânen ümmet olduk. En büyük peygambere Allah'ın muhabbeti çok. En büyük peygamberin ümmetine muhabbeti çok. Diğer peygamberlerde böyle bir lütuf yok. 
 • Üç aylarda muhasebe edeceğiz. Efendimize ne kadar benziyoruz? Kendimizde Allah Rasulünden ne kadar hal var?
 • İmanın şartı,  itaat; imanın kemâle ermesi için de Allah'a ve Peygamberine itaat şart.
 • Rahmeti ve bereketi bol bir aya giriyoruz. Daima kendimizi muhasebe edeceğiz. "Ben Allah ve Rasulünü ne kadar seviyorum? Seviyorsam ne kadar benziyorum?" "Kişi sevdiği ile beraberdir." Beraber olan birbirine benzer. Biz ne kadar Allah Rasulüne benzemekteyiz? Sahabe bu dertteydi...
 • BU GECELERDE NE YAPALIM?
 • Varsa kaza namazları yoksa nafile namazlar kılalım.
 • Kur'an-ı Kerim ile meşgul olalım.
 • Cenâb-ı Hakk'ı zikredelim.
 • İnfâk edelim.
 • Seherde uyanık olalım. Cenâb-ı Hakk'a tesbihatta bulunalım.
 • Tefekkürde bulunalım. Müslüman olarak, ümmet olarak dünyaya geldik bunların şükrü içerisinde tefekkür...
 • Sokaklara baktığımız zaman  diğer kavimler sanki tekrar gelmiş.. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi... Bu üç ayları çok iyi geçirelim ki gelecek musibetlerin önlenmesine vesile olsun.
 • Cenâb-ı Hakk'a olan muhabbetin göstergesi, Efendimize olan muhabbet, sünnet-i seniyyeyi yaşamak ve din kardeşliğidir.
 • Efendimiz din kardeşliğini çok severdi. Kalp beraberliği yoksa fiziki beraberliğin bir anlamı yok. 
 • Bugünkü iman kardeşliği, uçurumun kenarından kurtarmak. Uçurumun kenarında yalnız bırakmamak. Her yer uçurum... Herkes birbirine muhtaç...
 • İbadette, taatte, güzel ahlakta  kristal gibi olalım. Kristal ışığı en güzel şekilde yansıtır. Biz de iç dünyamızla İslam'ın ışığını en güzel şekilde yansıtalım. Bir müslümanın her hali hayranlık ve ihtişam sergilemelidir. Bir müsüman cazibe unsuru olmalıdır. Cazibe unsuru olsun ki cezbetsin...
 • Okumak için dünyaya geldik. Neyi okumamız lazım? Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dünyada okuduklarımız ahirette sunulacak. Bunun için dünyada iken neyi okuduğumuz çok önemli.
Cenâb-ı Hak üç ayların bereketini üzerimizde nâil eylesin. AMİN!

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger