Allah Rasulünden Ebu Hureyre (ra)'a Nasihatler-5

30 Haziran 2010 Çarşamba

   Ey Ebu Hureyre! Gücün yeterse her ne zaman yağmur yağarsa iki rekat namaz kıl ki, o anda kaç damla yağmış ise o kadar hasene sana verilmiş olsun. Bu yağmur sebebiyle çıkan otların yaprakları sayısınca da ecir kazanırsın.

   Ey Ebu Hureyre! Su hayrı yap. Her abdest alanın ecrinin bir misli de sana yazılır. Onların sevaplarından da hiç bir şey eksilmez.

   Ebu Hureyre! Bilmez misin; adamın biri kuru ot toplamış onu da bir hayvan gelip yemişti de mağfiret olunmuştu.

   Ebu Hureyre! İnsanlara güzel söyle ki, kıyamet gününde felâha eresin.
   

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger