Çaresizlerin Çaresi Allah'tır!

2 Temmuz 2010 Cuma

  • İbadetlerin ne gibi faydası var? Mantığı nedir? Niye namaz kılıyor, oruç tutuyoruz? Allah bunlara muhtaç mı?
  • İbadetin sağlam olması için, akaidin tam olması gerekiyor. İbadetlerin mantığı ve maksadı Allah'la dost olmaktır. Dost olup olmadığımızı anlamak da, "Allah-ü Teala'nın sıfatları bende ne kadar var, ne kadarını taşıyorum?" Cemali sıfatlar toprak altında.. Filizlenmesi, ağaç olması, meyve vermesi ve tevzi etmesi gerekir. Bu kamil insan modelidir.
  • Namaz; Cenab-ı Hakk'a yaklaşma, şükretme, zikretmedir. Cenab-ı Hakk'ın da bizi anmasıdır. Namaz zor bir iştir. İbrahim (as) "Beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle" diye niyaz ediyor. Bir peygamber dahi namazı hakkıyla kılma telaşı içinde... Namaz ruh ve beden ahengi içerisinde olmalıdır. Layıkıyla kılınmayan, geometrik olarak kılınan bir namazı Cenab-ı Hak istemiyor. Efendimiz namazı uzun kılardı, teşvik ederdi. Sagar cehennemine düşenlere " Neden buraya geldiniz?" diye soruldu. "Biz namaz kılanlardan değildik." denildi. Namaz Cenab-ı Hak'la kurbiyettir. En zor sabır namazdadır; kalp ve beden ahengi  olması gerektiğinden...
  • Oruç; Mü'min ince ruhlu, hassas, rakik olacak. İncelecek, yontulacak.. Bunun yolu da oruçtan geçiyor. İnsan tezkiyeye muhtaç. Bu tezkiye oruç vesilesiyle... Oruç, nefsani arzulardan vazgeçmektir. Oruçluyken dile fermar çekilecek. (Diğer zamanlarda da fermar çekilecek ama oruçluyken daha çok dikkat edilecek.) Ya hayır konuşacaksın ya da susacaksın. Evliyalarda hissiyatları da susturma vardır. Buna çok dikkat edeceğiz... Kalbimize kötü duygular geldiğinde kalbimize de fermar çekeceğiz. Oruç, merhamet ve şefkatimizi artıracak. Merhamet; sende olanı, olmayana vermendir. Onun bir ızdırabı mı var? Teselli edeceksin. İlk selamı sen vereceksin. İlk muhabbeti sen vereceksin. 
  • Hac; Görüntü olarak ahirete hazırlar. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmeye, ölmeden evvel ölmemizi sağlar. Hacda dünyevî aporetlerden çıkıyoruz. Haccın istikbalimize ayna tutması lazım. Müslümanlar orada birbirlerinin eksikliklerini telafi edecekler.
  • Hacda üç şeye dikkat var;
  1. Fısk; Günah
  2. Refes; Nefsani arzular
  3. Cidal; Sürtüşme
  • İlk cidal şeytan ve Allah arasında başladı. Şeytanın Hz. Adem'e secde etmemesi.. Bugün kü cidal ise, "bana göre bu zamanda böyle olmalı, tesettür şöyle olmalı.." Bu tarihsellik oluyor ve ucu küfre dayanıyor. Burada kendi aklını Allah'tan üstün tutmak var. Hayatımızın her safhasında şeytandan Allah'a sığınıcaz. İblis ve yandaşlarına karşı "estağfirullah el'azîm" diyeceğiz.
Cenab-ı Hakk'ın feyzinizi, ihlasınızı artırması duası ile...

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger