Kurtuluşun Yolu...

30 Temmuz 2010 Cuma

  • Cenab-ı Hak insanı mükemmel yarattı. Verdiği istidadı da mükemmel verdi. Bu istidadı Allah rızası yolunda kullanabilirse, bu dünya hayatı cennet oluyor. Tam tersi istidadını nefsî isteklerinin doğrultusunda kullanırsa, yazık oluyor insana.
  • Tefekkür, iman anahtarıdır.
  • Zihinle dünyevî tefekkür gelişir. Kalple uhrevî tefekkür gelişir. 
  • Tefekkürün amacı, Cenab-ı Hakk'ın vücubunu ispattır. Eserden müessire doğru gidiştir.
  • İcatların hepsi kulu Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmalı.
  • Sokaklara baktığımız zaman yarı çıplak geziyorlar, diğer mahlukat gibi... Niye dünyaya geldiğinin farkında değil. Perde çekilmiş kalbine.
  • Bakıyorum en çok hastası olan doktorlar, psikiyatri doktorları. Tasavvuf zamanına baktığımızda böyle birşey var mı? Maddiyat arttıkça buhranlar artıyor.
  • TEK KURTULUŞ YOLU, CENAB-I HAK'LA BERABER OLMAK, KADERE RAZI OLMAK.
Cenab-ı Hak hepinizi salihat-ı nisvandan eylesin. Hayırlara anahtar, şerlere kilit eylesin. Amin!

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger