Allah Rasulünden Ebu Hureyre (ra)'a Nasihatler-6

22 Aralık 2010 Çarşamba

   Ey Ebû Hureyre! Kadınlara söyle, kocalarının izni olmadan onların evlerinden  bir şey tasaddukta bulunmaları onlara helal olmaz. Ancak kocası evde yoksa ve yaş hurma gibi bozulmasından korkulan şeyler varsa onları tasadduk edebilirler.

   Ebû Hureyre! İnsanlara sünnetimi öğret ki, kıyâmet günüde öncekilerin ve sonrakilerin  gıpta edecekleri parlak bir nura sahip olasın. 

   Ey Ebû Hureyre! Yolda kalmış yolcuya sahip ol. Onu kendi evine ya da ailesine teslim et. Böyle yaparsan melekler de sırat köprüsünde seni teşyi ederler.

   Fakirlerle otur, onlarla arkadaş ol. Zira göz açıp kapayıncaya kadar da olsa Allah'ın rahmeti onlardan uzak olmaz.

   Müslüman olsun, kafir olsun fakir hastaları ziyaret et. Kafir bir fakiri hasta iken ziyaret edersen Allah Teâlâ'nın rahmetine erersin. Ya bir de müslüman fakiri ziyaret edersen ne elde edersin bunu tasvif edemem.

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger