Lâyıkına Muhabbet Müstehâkına Nefret...

30 Aralık 2010 Perşembe

Mü'minun Suresi;

  • Gerçekten mü'minler felaha ermiştir.
  • Onlar ki, namazlarında huşu içerisindedirler.
  • Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.
  • Onlar ki, zekat vazifelerini yerine getirirler.
  • Ve onlar ki, iffetlerini korurlar.
  • O mü'minler üzerindeki emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutarlar.
  • Namazlarını muhafaza ederler.
  • İşte onlar varislerdir.
  • Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar.
Malı kazanırken, zekat vermek niyetiyle kazanmak gerekir. 

Namus, insana ait bir keyfiyettir. Cenab-ı Hak insanı mükerrem yarattı. Diğer mahlukatın seviyesine düşmesini istemiyor.
 
Ağzımızdan ne kadar boş ve faydasız söz çıkıyor?! 

Cenab-ı  Hak Mü'minun Suresinde bildirilen bu vasıftaki mü'minleri Firdevs cennetiyle müjdeliyor.

İmanı amellerle ispat etmek gerekiyor.

İman ıslak bir sabun gibidir. Nasıl ki sabun elimizden her an kaymaya müsait, iman da öyle. Dikkat etmez isek kayar. Kafire muhabbet edersin, iman kayar.

Layıkına muhabbet, müstehakına nefret olmalı. Bu çok hassas!

Kafirin yaptığı bir esere dahi "ne de güzel olmuş" demek... Yabancı markaları kullanmak... Bunlar tehlikeli... Kaçınmak lazım.

Mü'minlerin gayreti, feyzi, ruhaniyeti mü'minleri sevindirir, kafirleri üzer.

İmanın düşmanlarına karşı daima mukavemetli olmamız gerekir.

İslam'ın istikbalinde, İslam'ın kaderinde hayırlı, bereketli, feyizli hizmet ömrü niyazı ile...


 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger