Kul Hamdi Unutmayacak!

17 Aralık 2010 Cuma

 • Nefsi öldürmek değil, gücünü kırmak mümkün. Zaten nefsi öldürürsek imtihanın gayesi ortadan kalkar.
 • Bütün ibadetlerimizi ruhaniyetle yerine getirmek gerekir.
 • Mü'min; gönlünden hikmet taşıran, rahmet taşıran demektir. Eman veren, güven veren, vaadinde duran demektir. Biz ne kadar bu vasıfları taşıyorsak, o kadar mü'miniz demektir.
 • Nefsânî hastalıklardan kurtulduğumuzda mü'min olabiliriz. 
 • Yerken Cenab-ı Hakk'ın "Rezzak" sıfatını düşünerek yemek... Yazın karpuza, kışın ise C vitaminine ihtiyacımız var. Kışın karpuz olsaydı hiçbir anlamı olmazdı. Cenab-ı Hak ihtiyacımıza göre halkediyor. 
 • Tefekkür halinde olmak, nefsâni hastalıklardan kurtulmuş olmanın habercisidir.
 • Gafletten ve nefsâni hastalıklardan kurtulmak zaruri.

Hz. Nuh (as)

 • Hz. Nuh (as) çok hassas bir peygamber. Bundan dolayı çok ağlayan, inleyen anlamında Nuh denildi. Ağlamasının sebebi ise, kavmine beddua, oğluna dua etmesidir.
 • 950 yıl sabrediyor daha sonra "Ya Rabbi! Mağlup oldum, yardım et. İntikamını al!" diye niyaz ediyor.
 • Oğlu Nuh (as)'a inanmıyor. Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyor " Ya Rabbi! O benim ehlimdendir" diye. 
 • Nuh (as) bu zellerinden dolayı sürekli ağlıyor, inliyor, tevbe ediyor.
 • Sabrın dünyevî tarafı çok acıdır. Sabır, bu dünyaya ait  bir keyfiyet. Cennette sabır yok. Değişen şartlar altında sabrımızı muhafaza edeceğiz. İtidali bozmayacağız.
 • Afetler, insanların yaptıklarından dolayı oluyor.  İnsanların durumuna göre tabiat olayları zuhur ediyor.
 • Afetlerdeki kişilerin durumu;
 • Layık olanlar müstehâk oluyor.
 • Kimilerine ikaz oluyor.
 • Kimisi de şehit oluyor.
 • Bir mü'minde bulunması gereken 2 vasıf;
 1. Her amelini Allah rızası için yapacak,
 2. Hali, tavrı Allah'ın şahidi konumunda olacak.
 • İnsanlar neden putlara tapıyor?
 • İnsan müşahhasa meyyaldir. İnsanın mücerredi kavraması zordur. Kavramak için akıl kafi değildir, kalp ve teslimiyet gerekir.
 • Nefsani arzular ne kadar bertaraf edilirse, ruhâniyet o kadar mukavemet kazanır.

Muharrem gününün mübarek olması, bugünün müjdesinden, bereketinden nasibdar olmak niyazıyla...

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger