Dostluğun Ölçüsü

5 Aralık 2010 Pazar

Hz. Mevlânâ buyurur:

"Dostlarınızı sıkça ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılarla kaplanır."

Enes b. Malik (ra) şöyle der:

"Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- din kardeşlerinden birini üç gün göremezse, onu sorardı. Uzaktaysa onun için dua eder, evindeyse ziyaret eder, hasta ise şifa dilemeye giderdi." (Heysemî)

Din kardeşlerinin ziyaretleşmeleri, birbirlerini arayıp hal-hatır sormaları, küçük şeylerle de olsa hediyeleşmeleri, sıkıntı ve sevinçlerini paylaşmaları; hem Hakkın rızasına hem de kardeşlik, dostluk ve muhabbet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olur. Bunun zıddına, ihmal edildiğinde ve yeterince emek verilmediğinde ise, kardeşlik gülistanı târumâr olur; ihtilaf, ayrılık ve husûmet dikenleri ortalığı kaplamaya başlar.

Hz. Mevlana buyurur:

"Sağlık, sıhhat, âfiyet ve huzur çağında herkes dosttur. Ama dert çağında, gam vaktinde Allah'tan başka eş dost nerede!"

Gerçek dostluk, zor zamanların dostluğudur. Fakat pek çok insan, iyi gün dostudur. Gerçek dostluk ise dostunun saadetini paylaşmaya gönüllü olmak kadar, felaket anında ızdırabını paylamşaya da gönüllü olmaktır. Yine gerçek dostluk, yâr olup bâr olmamak, yani dostunun yükünü çekip ona yük olmamaktır. Bolluk ve rahatlık zamanlarının dostluklarını sahici sanmak, büyük bir hatadır. Çünkü pek çok insan, menfatinin dostudur. Bu sebeple zorluklarla denenmemiş bir dostluktan emin olunamaz.
(Gönül Bahçesinden/Altınoluk Dergisi)

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger